Glitinum - fyrirbyggjum mígreni og fækkum köstum

Almenn fræðsla Vörukynningar

Glitinum™ er jurtalyf sem notað er fyrirbyggjandi við mígreni. Lyfið er tekið að staðaldri til að draga úr tíðni mígrenikasta og lengja tímann á milli kasta.

Glitinum_Carton_WEB

Mígreni er ástand sem einkennist af slæmum höfuðverkjaköstum og er ein af algengustu ástæðunum fyrir örorku og vinnutapi. Það er því mikil þörf á nýjum meðferðarúrræðum til að draga úr mígreni.

Glitinum™ er eina lyfið til að fyrirbyggja mígreni sem fæst án lyfseðils. Jurtalyfið þolist almennt vel og hefur einungis fáar, vægar aukaverkanir.

Glitinum™ inniheldur þurrkaða glitbrá (e. feverfew) sem hefur skráða örugga notkun við mígreni í yfir 40 ár. Glitbrá inniheldur virk efnasambönd sem eru talin hafa svipuð áhrif og triptan lyf sem eru notuð til að meðhöndla mígreni. Glitinum er staðlað með tilliti til þessara virku efna sem tryggir bæði rétta verkun og öryggi jurtalyfsins.

Gagnlegar upplýsingar

Notkun: 1 hylki daglega. Hylkin skal gleypa í heilu lagi.

Glitinum er jurtalyf sem hefð er fyrir til að fyrirbyggja mígreni eftir að alvarleg veikindi hafa verið útilokuð af lækni. Glitinum™ er ekki ætlað ungmennum og börnum undir 18 ára. Ekki skal nota Glitinum™ á meðgöngu eða meðan á brjóstagjöf stendur. Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Geymist við hitastig lægra en 25°C. Lyfið getur valdið óþægindum í meltingarvegi. Milliverkanir við önnur lyf hafa ekki verið tilkynntar. Notið ekki lengur en 3 mánuði í einu.

Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is

Virk innihaldsefni og virkni

Hvert hylki inniheldur 100 mg af þurrkaðri Tanacetum parthenium (L.) Schulz Bip., (glitbrá) jurt sem jafngildir 100 mg af þurrkaðri glitbrá.

Heimild: Florealis.is