Dermatin

Sveppalyf við húðsjúkdómum | Verðflokkur: 0 | Heimilt er að selja takmarkað magn af lyfinu í lausasölu

Virkt innihaldsefni: Ketókónazól_

Markaðsleyfishafi: Teva Pharma | Skráð: 1. júlí, 1998

Dermatin inniheldur virka efnið ketókónazól. Ketókónazól hefur sveppahemjandi áhrif, það raskar starfsemi í frumum sveppa og hindrar vöxt þeirra. Dermatin sápa er notuð við flösu og öðrum sveppasýkingum í húð sem valda kláða og flögnun.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Útvortis sápa.

Venjulegar skammtastærðir:
Við litbrigðamyglu: Sápan er notuð daglega í allt að 5 daga í röð. Við flösu og örðum sveppasýkingum í hársverði: Sápan er notuð 2svar í viku í 2-4 vikur, síðan eftir þörfum. Sýkt húðsvæði eða hársvöðrur er þveginn með sápunni og látin liggja á húðinni í 3-5 mín. áður en skolað er.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Lyfið byrjar að virka innan nokkurra klst. en misjafnt er hvenær áhrifin koma fram.

Verkunartími:
Ekki að fullu þekktur.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Notaðu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að nota lyfið eins og venjulega. Ekki nota tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Notaðu lyfið svo lengi sem læknir segir til um eða kláraðu þann skammt sem er úthlutað, jafnvel þó að einkenni sýkingarinnar séu ekki lengur til staðar. Annars er hætta á að sýkingin nái sér upp aftur.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Lyfið frásogast ekki í gegnum húð. Þess vegna er ekki talin hætta á ofskömmtun. Ef barn hefur í ógáti tekið lyfið inn skal hafa samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222).

Langtímanotkun:
Án vandkvæða.


Aukaverkanir

Eins og almennt gildir um lausasölulyf eru aukaverkanir sjaldgæfar þegar farið er eftir reglum um notkun og venjulegar skammtastærðir eru notaðar.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Útbrot og kláði          

Milliverkanir

Lyfið fer ekki út í blóðrásina og milliverkar þess vegna ekki við önnur lyf.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Engin þekkt áhætta er af notkun lyfsins á meðgöngu. Ekki nota nein lyf á fyrstu 3 mánuðum meðgöngu nema í samráði við lækni.

Brjóstagjöf:
Engin þekkt áhætta er af notkun lyfsins við brjóstagjöf.

Börn:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá börnum.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Áfengi hefur ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.

Annað:
Varist að lyfið berist í augu. Ef að þú hefur verið á langvarandi meðferð með útvortis stera fyrir notkun Dermatín: Til að koma í veg fyrir áhrif sem geta komið fram þegar langvarandi útvortis sterameðferð er hætt snögglega, er ráðlagt að meðferðinni sé haldið áfram samfara notkun Dermatín og hún minnkuð smám saman á 2-3 vikum.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.