Diclofenac Teva

Lyf til staðbundinnar notkunar við lið- og vöðvaverkjum | Verðflokkur: 0 | Lausasölulyf

Virkt innihaldsefni: Díklófenak_

Markaðsleyfishafi: Teva B.V. | Skráð: 1. júlí, 2021

Diclofenak Teva hlaup inniheldur virka efnið díklófenak sem er bólgueyðandi efni með verkjastillandi verkun. Það dregur úr myndun prostaglandínefna í líkamanum, en þau valda m.a. bólgumyndun. Lyfið er notað staðbundið á húð við álags- og íþróttameiðslum eins og vöðva- og liðverkjum, tognunum og bólgum. Burðarefni hlaupsins hefur auk þess kælandi áhrif. Kostir þess að nota lyfið staðbundið á húð í stað þess að taka lyfið inn eru m.a. þeir að mun minni líkur eru á aukaverkunum sem og milliverkunum við önnur lyf.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Útvortis hlaup.

Venjulegar skammtastærðir:
Borið á aum eða bólgin svæði 2svar á dag. Ekki skal halda meðferðinni áfram lengur en í 14 daga án samráðs við lækni.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Innan við 1-2 klst.

Verkunartími:
12 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Notaðu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að nota lyfið eins og venjulega. Ekki nota tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Sjúkdómurinn getur versnað þegar hætt er að nota lyfið. Ekki hætta notkun lyfsins nema í samráði við lækni. Ef lyfið er notað við tilfallandi verk má hætta notkun lyfsins þegar ekki er lengur þörf fyrir það.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222). Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda.

Langtímanotkun:
Lyfið er ekki notað í langan tíma í einu og venjulega ekki lengur en í 2 vikur vegna vöðva- og liðmeiðsla.


Aukaverkanir

Væg húðerting er algengasta aukaverkun lyfsins. Eins og almennt gildir um lausasölulyf eru aukaverkanir sjaldgæfar þegar farið er eftir reglum um notkun og venjulegar skammtastærðir eru notaðar.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Útbrot, kláði          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      

Milliverkanir

Litlar líkur eru á milliverkunum við önnur lyf vegna þess að lyfið frásogast að mjög litlu leyti í gegnum húðina og inn í blóðrás líkamans.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með astma
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með ofnæmi fyrir einhverjum lyfjum, sérstaklega bólgueyðandi gigtarlyfjum
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með skerta lifrar-, hjarta- eða nýrnastarfsemi

Meðganga:
Nokkur hætta er á því að lyfið hafi áhrif á fóstur. Ekki má nota lyfið á síðustu mánuðum meðgöngu. Lyfið getur valdið því að erfiðara reynist að verða barnshafandi.

Brjóstagjöf:
Lyfið má aðeins nota meðan á brjóstagjöf stendur ef læknir hefur ávísað lyfinu. Lyfið berst í brjóstamjólk en í venjulegum skömmtum. Ekki skal nota lyfið á stór húðsvæði lengur en 1 viku í senn.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 14 ára.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Áfengi hefur ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.

Annað:
Forðast skal sólarljós og ljósabekki á meðan á meðferð stendur og í tvær vikur eftir meðferð. Ekki má nota lyfið á sýkta húð, exem, bólur eða opin sár.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.