Forsteo

Lyf sem verka á kalsíumjafnvægi líkamans | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Teríparatíð

Markaðsleyfishafi: Eli Lilly | Skráð: 1. nóvember, 2003

Forsteo, sem inniheldur virka efnið teríparatíð, er notað við beinþynningu hjá konum eftir tíðahvörf. Lyfið er beinmyndandi og eykur líka styrk og þéttleika beinanna. Lyfið stjórnar fyrst og fremst efnaskiptum kalks og fosfats í beinum og nýrum. Það örvar beinmyndun með beinum áhrifum á beinmyndandi frumur, eykur óbeint frásog kalks frá þörmum og eykur endurfrásog kalks og útskilnað fosfats frá nýrum. Árangurinn er fækkun samfallsbrota í hrygg. Ekki hefur verið sýnt fram á fækkun mjaðmarbrota.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Stungulyf í áfylltum lyfjapenna undir húð.

Venjulegar skammtastærðir:
20 míkrógrömm á dag.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Ekki að fullu þekktur.

Verkunartími:
Ekki að fullu þekkt.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Mælt er með kalki og D-vítamíni fyrir konur sem fá lítið af því úr fæðu.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum á köldum stað (2-8°C) þar sem börn hvorki ná til né sjá. Ekki geyma pennann með nálinni á. Nota má pennann í allt að 28 daga eftir fyrstu notkun. Má ekki frjósa.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef mjög stórir skammtar eru teknir eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni. Vænta má hækkunar kalks í blóði og réttstöðu blóðþrýstingsfalls. Ógleði, uppköst, svimi og höfuðverkur geta líka gert var við sig.

Langtímanotkun:
Hámarks meðferðarlengd með Forsteo er 18 mánuðir.


Aukaverkanir

Algengustu aukaverkanirnar eru ógleði, verkir í útlimum, höfuðverkur og svimi.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Aukin svitamyndun        
Blóðleysi        
Brjóstsviði        
Hjartsláttarónot        
Höfuðverkur, svimi, þreyta        
Lágur blóðþrýstingur        
Ógleði og uppköst        
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar    
Verkir, roði og bólga á stungustað        
Verkur fyrir brjósti, mæði      
Vöðvakrampar        
Þunglyndi        

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með skerta lifrar- eða nýrnastarfsemi
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með sögu um hækkun kalks í blóði
  • þú sért með efnaskiptasjúkdóm í beinum
  • þú hafir farið í geislameðferð
  • þú sért með nýrnasteina

Meðganga:
Lyfið á ekki að nota á meðgöngu.

Brjóstagjöf:
Lyfið á ekki að nota samhliða brjóstagjöf.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum eða ungum einstaklingum með opnar vaxtalínur.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið getur valdið svima og réttstöðuþrýstingsfalli. Ekki aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.

Annað:
16 klst. skulu líða frá Forsteo sprautu áður en blóðsýni er tekið úr sjúklingi vegna vægrar afturkræfrar hækkunar kalks í blóði. Ef lausnin í pennanum er skýjuð, lituð eða inniheldur agnir er lyfið ónothæft.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.