Lamisil

Sveppalyf við húðsjúkdómum | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt. Heimilt er að selja takmarkað magn af kremi, hlaupi og úðalausn í lausasölu

Virkt innihaldsefni: Terbínafín

Markaðsleyfishafi: Novartis Healthcare | Skráð: 1. apríl, 1993

Lamisil er sveppalyf sem er notað við sveppasýkingum í húð eða undir nöglum. Eftir inntöku eða útvortis notkun safnast lyfið fyrir í fituvef undir húðinni og því vara áhrif þess lengi eftir hvern skammt. Áhrifin eru meiri eftir inntöku en þegar lyfið er notað útvortis, töflurnar eru því gefnar við erfiðum sýkingum og við sýkingum undir nöglum. Virka efnið terbínafín virkar sveppadrepandi eða sveppahemjandi á flestar tegundir sveppa sem algengt er að valdi sýkingum í húð. Milliverkanir terbínafíns við önnur lyf eru fátíðari en almennt gildir um sveppalyf til inntöku, og meðferðartími þess er oftast styttri.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Útvortis krem og hlaup og töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Krem, hlaup: Borið á sýkt húðsvæði 1 sinni á dag í 1 viku. Töflur, fullorðnir og börn þyngri en 40 kg: 250 mg á dag; börn eldri en 2ja ára, undir 20 kg: 62,5 mg á dag; börn 20-40 kg: 125 mg á dag. Töflurnar takist inn með vatnsglasi.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Misjafnt eftir staðsetningu sýkingar, lyfjaformi sem er notað og næmi sveppa fyrir lyfinu.

Verkunartími:
Töflur: Lyfið situr eftir í fitulagi undir húð í 2-3 mánuði eftir að meðferð er lokið.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Notaðu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að nota lyfið eins og venjulega. Ekki nota tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Notaðu lyfið svo lengi sem læknir segir fyrir um. Hætti lyfjanotkun of snemma aukast líkur á því að sýkingin nái sér aftur á strik.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef barn notar lyfið, notaðir eru stórir skammtar eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Án vandkvæða.


Aukaverkanir

Aukaverkanir lyfsins eru mjög sjaldgæfar og vægar eftir útvortis notkun. Um 10% þeirra sem taka lyfið inn finna fyrir einhverjum aukaverkunum, oftast í upphafi meðferðar, en algengt er að einkennin hverfi þegar líður á meðferð. Aukaverkanirnar í töflunni hér fyrir neðan eiga við töfluform lyfsins.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Gula        
Höfuðverkur        
Kviðverkir, niðurgangur og meltingartruflanir        
Mettunartilfinning, lystarleysi        
Ógleði        
Útbrot og mikill kláði        
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar    

Milliverkanir

Milliverkanir fyrir Lamisil krem og hlaup eru ekki þekktar. Milliverkanir sem geta komið fram við inntöku (töflur) eru eftirfarandi:

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum.

Brjóstagjöf:
Útvortis lyfjaform: Lyfið berst í brjóstamjólk en í venjulegum skömmtum er ólíklegt að það hafi áhrif á barnið. Töflur: Lyfið berst í brjóstamjólk og getur haft áhrif á barnið.

Börn:
Töflur: Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 2ja ára. Krem: Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 12 ára án samráðs við lækni. Hlaup: Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.