Túfen

Hósta- og kveflyf | Verðflokkur: 0 | Lausasölulyf

Virkt innihaldsefni: Ammóníumklóríð Gvaífenesín Lakkrís

Markaðsleyfishafi: Laboratoria Qualiphar | Skráð: 1. apríl, 2022

Túfen er slímlosandi saft sem inniheldur guaífenesín. Guaífenesín þynnir slím og auðveldar að því sé hóstað upp. Við þetta minnkar erting í öndunarfærum og þar með hósti.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Saft til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Fullorðnir: 15 ml í senn 3-4sinnum á dag. Börn 6-12 ára: 7,5ml í senn 3-4sinnum á dag. Hver ml inniheldur 13,33 mg gvaífenesín.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
30-60 mín.

Verkunartími:
Um 8 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Lyfið er ekki tekið reglulega heldur eftir þörfum, mest 4sinnum á dag.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Hætta má töku lyfsins þegar einkenni eru ekki til staðar lengur.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef mjög stórir skammtar eru teknir eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Lyfið er ekki ætlað til langtímanotkunar.


Aukaverkanir

Eins og almennt gildir um lausasölulyf eru aukaverkanir sjaldgæfar þegar farið er eftir reglum um notkun og venjulegar skammtastærðir eru notaðar.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Óþægindi frá meltingarvegi, ógleði          

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með astma eða annan lungnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna

Meðganga:
Ekki nota lyfið á meðgöngu nema í samráði við lækni.

Brjóstagjöf:
Ekki er vitað hvort lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 6 ára án samráðs við lækni.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Í venjulegum skömmtum hefur lyfið ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Saftið inniheldur alkóhól í það litlu magni að það mun ólíklega hafa áhrif á notkun samhliða áfengi.

Íþróttir:
Inniheldur alkóhól. Notkun lyfsins er bönnuð í sumum íþróttagreinum.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.