Wegovy

Sykursýkilyf | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: semaglútíð_

Markaðsleyfishafi: Novo Nordisk | Skráð: 23. júní, 2022

Wegovy inniheldur virka efnið semaglútíð. Semaglútíð er lyf sem tilheyrir flokki glúkagonlík-peptíð-1 (GLP-1) hliðstæðna. Lyfið líkir eftir náttúrulega hormóninu GLP-1 sem er losað úr þörmum eftir máltíðir og tekur þátt í að stjórna matarlyst. Semaglútíníð hjálpar líkamanum að minnka magn blóðsykurs, eingöngu þegar blóðsykurinn er of hár. Einnig hefur lyfið þau áhrif að minniháttar seinkun verður á magatæmingu fyrst eftir máltið og þú finnur fyrir seddutilfinningu, minna hungri og minnkar löngun í fituríkan mat. Þetta getur hjálpað þér við að borða minna og draga úr líkamsþyngd. Wegovy er ætlað sem viðbót við hitaeiningaskert mataræði og aukna hreyfingu til þyngdarstjórnunar, þ.m.t. þyngdartaps og þyngdarviðhalds, hjá fullorðnum og unglingum 12 ára og eldri sem að uppfylla ákveðin skilyrði.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Stungulyf í lyfjapenna, gefið undir húð á kvið, læri eða upphandlegg.

Venjulegar skammtastærðir:
Lyfið er gefið 1 sinni í viku. Upphafsskammtur er 0,25 mg einu sinni í viku í 4 vikur. Skammtur er hækkaður á 4 vikna fresti þar til viðhaldsskammti er náð. Viðhaldsskammtur er 2,4 mg einu sinni í viku.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Þyngdartap og hvenær það kemur fram er mismunandi eftir einstaklingum.

Verkunartími:
Lyfið er til staðar í blóðrásinni í um það bil 7 vikur eftir síðasta skammt.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Breytt mataræði og minnkuð sykurneysla er þáttur í meðferð.

Geymsla:
Geymið lyfið varið gegn ljósi þar sem börn hvorki ná til né sjá. Lyfið má ekki frjósa. Fyrir notkun: Geymið lyfið í kæli (2 - 8°C). Við notkun: Geymið lyfið við lægri hita en 30°C eða í kæli og geymist þá í allt að 28 daga. Hafið hettuna ávalt á lyfjapennanum þegar hann er ekki í notkun.

Ef skammtur gleymist:
Takið skammtinn sem gleymdist eins fljótt og mögulegt er ef innan við 5 dagar eru liðnir frá því þú áttir að taka lyfið og gefa síðan næsta skammt sama tíma og venjulega. Ef meira en 5 dagar eru liðnir skal sleppa skammtinum sem gleymdist og gefa næsta skammt á sama degi og venjulega. Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að nota.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki skal hætta að nota Wgovy án þess að ráðfæra sig við lækni. Ef notkun þess er hætt getur blóðsykurinn aukist.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Ef þú notar stærri skammt af Wegovy en mælt er fyrir um hafðu þá samband við lækninn eða eitrunarmiðstöð (sími: 543 2222). Þú gætir fengið einkenni frá meltingarvegi sem getur leitt til vökvaskorts.

Langtímanotkun:
Án vandkvæða.


Aukaverkanir

Algengustu aukaverkanirnar eru ógleði, niðurgangur og uppköst og voru þær yfirleitt skammvinnar og vægar eða í meðallagi alvarlegar.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Brisbólga: Hiti og kviðverkir      
Erting á stungustað          
Hárlos          
Ógleði, uppköst, niðurgangur          
Of lágur blóðsykur          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      
Vélindabakflæði, uppþemba          
Vindgangur          
Gallsteinaveiki          

Milliverkanir

Lyfið veldur seinkun á magatæmingu og því gæti lyfið haft áhrif á upptöku lyfja inn í líkamann sem eru gefin á sama tíma og Wegovy. Sérstalega á þetta við um lyf sem þarfnast hraða upptöku frá meltingarveginum.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með hjartabilun
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með skerta lifrar- eða nýrnastarfsemi
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með eða hefur fengið brisbólgu
  • þú sért með insúlínháða sykursýki (sykursýki af gerð 1)

Meðganga:
Lyfið má ekki nota á meðgöngu. Mælt er með því að konur á barneignaaldri noti getnaðarvarnir meðan á meðferð stendur.

Brjóstagjöf:
Konur með barn á brjósti mega ekki nota lyfið. Lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 12 ára.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Getur valdið lækkun á blóðsykri. Einkenni um lækkaðan blóðsykur líkjast að sumu leyti áhrifum áfengis. Það minnkar líkur á því að einkennin þekkist og að rétt sé brugðist við þeim. Sjúklingar sem nota lyfið ættu því helst ekki að neyta áfengis.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.