Ovitrelle

Frjósemislyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Chóríóngónadótrópín

Markaðsleyfishafi: Merck Serono | Skráð: 1. desember, 2001

Ovitrelle er notað við ófrjósemi kvenna. Það er framleitt með erfðatækni og hefur sömu áhrif og það hormón sem stjórnar þessu ferli í líkamanum undir venjulegum kringumstæðum. Lyfið, sem er svokölluð hCG-sprauta (gulbúsörvandi hormón), tryggir fullan þroska eggbúa hjá konum. Ferlið fyrir glasafrjóvgun er í stuttu máli eftirfarandi. Byrjað er á því að slökkva á hormónakerfi konunnar sem stjórnar starfsemi eggjastokkanna. Ef blóðprufa sýnir að sú aðgerð hafi virkað er konunni gefnar FSH-sprautur, en þetta lyf örvar eggjastokkana. Þegar viðunandi svörun hefur verið náð er konunni gefin hCG-sprauta til að ljúka eggþroskanum. Eggheimta er þá framkvæmd og sæði mannsins og eggjum konunnar blandað saman. Ef egg frjóvgast er fósturfærsla framkvæmd en þá er fósturvísum komið fyrir í legi konunnar. Þungunarpróf eru gerð á blóðsýni tveimur vikum eftir eggheimtu.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Stungulyf undir húð.

Venjulegar skammtastærðir:
Ein áfyllt sprauta (250 míkrógrömm) í einum skammti.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Einstaklingsbundið.

Verkunartími:
Rúmur sólarhringur.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum, varið ljósi og á köldum stað (2-8°C) þar sem börn hvorki ná til né sjá. Geymsluþol lyfsins við stofuhita er 30 dagar.

Ef skammtur gleymist:
Hafðu samband við lækni ef skammtur gleymist. Ekki má nota tvöfaldan skammt ef skammtur gleymist.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta notkun lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Ef stórir skammtar eru gefnir eða ef vart verður við einkenni eins og kviðverki, þanin kvið, ógleði, uppköst, niðurgang, þyngdaraukningu eða mæði skal hafa samband við lækni eins fljótt og hægt er. Einnig ef vart verður við einhver önnur óvenjuleg einkenni.

Langtímanotkun:
Lyfið er ekki ætlað til langtímanotkunar.


Aukaverkanir

Meirihluti aukaverkana er óverulegur eða vægur. Algengustu aukaverkanirnar sem tilkynntar hafa verið eru þreyta, verkur og staðbundin erting á stungustað.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Höfuðverkur, þreyta          
Kviðverkir, ógleði, uppköst og niðurgangur        
Óþægindi á stungustað          
Útbrot, kláði          

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með krabbamein
  • þú sért með blæðingar frá fæðingarvegi af óþekktum ástæðum
  • þú sért með blöðrur á eggjastokkum eða stækkaða eggjastokka
  • þú sért með einhver önnur vandamál tengd eggjastokkum
  • þú sért með truflun á skjaldkirtli, nýrnahettuberki eða heiladingli
  • þú sért komin yfir tíðahvörf

Meðganga:
Lyfið á ekki að nota á meðgöngu.

Brjóstagjöf:
Lyfið á ekki að nota samhliða brjóstagjöf.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum.

Eldra fólk:
Venjulega ekki notað.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins. Áfengi getur þó valdið fósturskaða og er því ekki talið æskilegt að neyta áfengis á meðan meðferð stendur yfir.

Íþróttir:
Lyfið er eingöngu bannað hjá körlum, í og utan keppni.

Annað:
Eftir að Ovitrelle hefur verið gefið getur það truflað mælingar á hCG í allt að 10 daga, og þannig gefið falskt jákvætt svar í þungunarprófum.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.