Trental

Æðavíkkandi lyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Pentoxífýllín

Markaðsleyfishafi: Sanofi

Pentoxífýllín, virka efnið í Trental, er púrínafbrigði sem eykur blóðflæði í útlimum. Lyfið eykur sveigjanleika rauðra blóðkorna og minnkar samloðun blóðflagna. Það veldur því að blóðið rennur betur og kemst betur út í útlimi. Pentoxýfýllín er því stundum notað ef fólk er með fót- eða handkulda.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Forðatöflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
400 mg í senn 3svar á dag. Töflurnar gleypist heilar með vatnsglasi með eða strax eftir máltíð.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Áhrif lyfsins koma smám saman fram á 2-4 vikum.

Verkunartími:
Allt að 12 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru stórir skammtar eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal strax hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Án vandkvæða.


Aukaverkanir

Einkenni frá meltingarvegi eru algengustu aukaverkanir lyfsins.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Gula          
Hitasteypur          
Hiti, slappleiki, lystarleysi og marblettir        
Hraður hjartsláttur eða verkur fyrir brjósti        
Kviðverkir, niðurgangur          
Ógleði og uppköst          
Svartar eða blóðugar hægðir, blóð í þvagi        
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      

Milliverkanir

Lyfið getur aukið verkun blóðþrýstingslækkandi lyfja og aukið blóðsykurslækkandi áhrif insúlíns og sykursýkilyfja til inntöku.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með blæðingartilhneigingu
  • þú sért með háan blóðþrýsting eða hjartasjúkdóm
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum.

Brjóstagjöf:
Ekki er vitað hvort lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.