Apidra

Sykursýkilyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Glúlísíninsúlín

Markaðsleyfishafi: Sanofi | Skráð: 1. apríl, 2007

Apidra, sem inniheldur virka efnið glúlísíninsúlín, er notað við sykursýki. Sykursýki stafar af skorti á insúlín (tegund I, insúlínháð sykursýki) eða minnkuðum áhrifum þess (tegund II, insúlínóháð sykursýki). Insúlín er hormón sem er myndað af betafrumum í briskirtli. Það er nauðsynlegt til þess að sykur í blóði komist inn í frumur þar sem hann nýtist sem orkugjafi. Glúlísíninsúlín er notað við sykursýki af tegund I en getur líka gagnast í vissum tilfellum við tegund II.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Stungulyf undir húð.

Venjulegar skammtastærðir:
Skammtar eru einstaklingsbundnir og á að gefa þá rétt fyrir máltíð (0-15 mín.) eða fljótlega eftir máltíð.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Innan við 10-20 mín.

Verkunartími:
5-6 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Breytt mataræði og minnkuð sykurneysla er þáttur í meðferð.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum, varið ljósi og á köldum stað (2-8°C) þar sem börn hvorki ná til né sjá. Geymsluþol lyfsins við stofuhita er 4 vikur. Lyfið má ekki frjósa. Lyfjapenna sem er í notkun má ekki geyma í kæli.

Ef skammtur gleymist:
Hafðu samband við lækni. Misjafnt er eftir einstaklingum hvaða viðbrögð eiga við.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Alls ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni. Insúlínmeðferð við insúlínháðri sykursýki er ævilöng.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Hafðu strax smaband við lækni. Einkenni um lágan blóðsykur eru aukin svitamyndun, hungurtilfinning, hraður hjartsláttur, sjóntruflanir, sljóleiki, rugl, höfuðverkur, kuldatilfinning eða uppköst. Fylgið fyrirmælum læknis við of lágum blóðsykri. Ef sjúklingur missir meðvitund skal leita neyðarhjálpar þegar í stað.

Langtímanotkun:
Mælt er með því að fylgjast með lifrarensímum ásamt nýrna- og hjartastarfsemi.


Aukaverkanir

Aukaverkanir eru í heild sjaldgæfar. Nokkuð algengt er þó að blóðsykur lækki of mikið.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Erting á stungustað          
Of lágur blóðsykur          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      

Milliverkanir

Vitað er að fjöldi lyfja hefur áhrif á efnaskipti glúkósa og því er mikilvægt að læknirinn viti um öll þau lyf sem sjúklingur tekur. Náttúrulyfið ginkgo getur haft áhrif á virkni insúlíns.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir einhverjum lyfjum
  • þú neytir áfengis í miklum mæli
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins á meðgöngu.

Brjóstagjöf:
Ekki er vitað hvort glúlísíninsúlín berst í brjóstamjólk, en venjulega berst insúlín ekki í brjóstamjólk.

Börn:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá börnum yngri en 6 ára.

Eldra fólk:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá öldruðu fólki.

Akstur:
Insúlín hefur ekki áhrif á aksturshæfni en ef merki eru um of lágan blóðsykur ætti ekki að stjórna ökutæki.

Áfengi:
Getur valdið lækkun á blóðsykri. Einkenni um lækkaðan blóðsykur líkjast að sumu leyti áhrifum áfengis. Það minnkar líkur á því að einkennin þekkist og að rétt sé brugðist við þeim. Sjúklingar sem nota lyfið ættu því að forðast áfengi.

Íþróttir:
Bannað í og utan keppni. Hægt er að sækja um undanþágu til Undanþágunefndar Lyfjaráðs ÍSÍ.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.