Victoza

Sykursýkilyf | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Liraglútíð

Markaðsleyfishafi: Novo Nordisk | Skráð: 1. janúar, 2012

Victoza inniheldur virka efnið liraglútíð. Það hjálpar líkamanum að minnka magn blóðsykurs, eingöngu þegar blóðsykurinn er of hár. Það hægir líka á flutningi fæðu í gegnum magann. Victoza er notað eitt og sér ef hreyfing og mataræði eingöngu nægja ekki til að stjórna blóðsykrinum, og þú getur ekki notað metformin (annað sykursýkilyf). Victoza er notað með öðrum sykursýkilyfjum þegar þau nægja ekki til að stjórna blóðsykrinum. Þetta geta verið: Sykursýkilyf til inntöku (t.d. metformín, píóglítazón, súlfónýlúrealyf) og/eða grunninsúlín, tegund insúlíns sem verkar allan daginn.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Stungulyf í lyfjapenna

Venjulegar skammtastærðir:
Einstaklingsbundnar

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Lyfið frásogast hægt, hámarskverkun næst um 8-12 klst eftir gjöf undir húð.

Verkunartími:
2-3 dagar

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Breytt mataræði og minnkuð sykurneysla er þáttur í meðferð.

Geymsla:
Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Fyrir notkun: Geymið í kæli (2°C-8°C). Má ekki frjósa. Við notkun: Lyfjapennann má geyma í allt að 1 mánuð við lægri hita en 30˚C eða í kæli (2˚C-8˚C). Má ekki frjósa. Hafið hettuna á lyfjapennanum þegar hann er ekki í notkun til varnar gegn ljósi.

Ef skammtur gleymist:
Ef þú gleymir skammti skaltu nota Victoza um leið og þú manst eftir því. Ef hins vegar meira en 12 klst. eru liðnar frá því að þú áttir að nota Victoza, áttu að sleppa skammtinum sem gleymdist. Notaðu síðan næsta skammt á venjubundinn hátt daginn eftir. Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að nota.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki skal hætta að nota Victoza án þess að ráðfæra sig við lækni. Ef notkun þess er hætt getur blóðsykurinn aukist.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Ef þú notar stærri skammt af Victoza en mælt er fyrir um hafðu þá samband við lækni án tafar. Mögulega þarftu á læknismeðferð að halda. Þú gætir fundið fyrir ógleði, kastað upp eða fengið niðurgang.

Langtímanotkun:
Lyfið er ætlað til langtímanotkunar.


Aukaverkanir

Blóðsykurfall er algengasta aukaverkuninr

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Húðútbrot, kláði og öndunarerfiðleikar      

Milliverkanir

Vitað er að fjöldi lyfja hefur áhrif á efnaskipti glúkósu. Læknirinn verður því að taka tillit til hugsanlegra milliverkana og á hann ávallt að spyrja sjúklinga sína um öll lyf sem þeir nota.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Meðganga:
Ekki má nota Victoza á meðgöngu þar sem ekki er vitað hvort það hefur skaðleg áhrif á ófætt barn.

Brjóstagjöf:
Ekki er vitað hvort Victoza skilst út í brjóstamjólk, því skal ekki nota lyfið meðan á brjóstagjöf stendur.

Börn:
Notkun Victoza er ekki ráðlögð hjá börnum og unglingum yngri en 18 ára þar sem öryggi og verkun hjá þessum aldurshópi hefur ekki verið staðfest.

Akstur:
Lágur blóðsykur (blóðsykursfall) getur dregið úr einbeitingarhæfni. Forðastu akstur og notkun véla ef þú finnur fyrir einkennum blóðsykursfalls.

Áfengi:
Getur valdið lækkun á blóðsykri. Einkenni um lækkaðan blóðsykur líkjast að sumu leyti áhrifum áfengis. Það minnkar líkur á því að einkennin þekkist og að rétt sé brugðist við þeim. Sjúklingar sem nota lyfið ættu því helst ekki að neyta áfengis


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.