Vimpat

Flogaveikilyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Lacosamíð

Markaðsleyfishafi: U.C.B | Skráð: 1. desember, 2009

Lacosamíð (Vimpat) er notað til meðhöndlunar á ákveðinni gerð flogaveiki hjá sjúklingum 16 ára og eldri. Vimpat er notað sem viðbót við önnur flogaveikilyf. Flogaveiki er ástand þar sem sjúklingar fá endurtekin flog (flogaköst). Vimpat er notað fyrir þá gerð flogaveiki þar sem flogaköstin hafa í upphafi aðeins áhrif á annan hluta heilans en geta seinna farið yfir stærra svæði í báðum hlutum heilans (hlutaflog með eða án síðkominna alfloga). Læknirinn hefur ávísað þér Vimpat til að draga úr fjölda floga.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Lacosamíð á að taka tvisvar á sólarhring (yfirleitt einu sinni að morgni og einu sinni að kvöldi). Ráðlagður byrjunarskammtur er 50 mg tvisvar á sólarhring, sem auka skal í upphaflegan meðferðarskammt, 100 mg tvisvar á sólarhring, eftir eina viku. Frekar skammtaaðlögun eftir mati læknis.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Áhrifa lyfsins fer að gæta eftir u.þ.b. vikutíma.

Verkunartími:
Misjafn eftir ástandi sjúklings.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ef fleiri en einn skammtur gleymast í röð skaltu hafa samband við lækni. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Sjúkdómseinkenni geta aftur komið fram þegar hætt er að taka lyfið, sérstaklega ef skammtar eru ekki minnkaðir smám saman. Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru stórir skammtar eða vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni strax.

Langtímanotkun:
Takmörkuð reynsla, mönnum virðist ekki hætta búin af langvarandi notkun.


Aukaverkanir

Alvarlegar aukaverkanir eru sjaldgæfar. Algengustu aukaverkanir lyfsins eru svefnhöfgi og sundl. Fái sjúklingur flogakast, sem tekur lyfið reglulega við flogaveiki, skal hafa samband við lækni strax.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Aukin matarlyst          
Bjúgur          
Breytt húðskyn          
Hjartsláttartruflanir, hraður hjartsláttur        
Hægðatregða, uppköst, vindgangur          
Minnkuð kynhvöt eða getuleysi          
Munnþurrkur          
Mæði        
Ósamhæfðar hreyfingar, skjálfti, tormæli          
Sjóntruflanir          
Skortur á einbeitingu, minnisleysi          
Svefnhöfgi, sundl, svimi, þreyta          
Útbrot, kláði          
Vellíðunartilfinning, rugl, skapstyggð          
Ölvunartilfinning          

Milliverkanir

Lyfið getur aukið áhrif áfengis og róandi lyfja.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með hjartasjúkdóm
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með sykursýki
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Ekki er ráðlagt að taka Vimpat á meðgöngu.

Brjóstagjöf:
Brjóstagjöf er ekki ráðlögð á meðan Vimpat er tekið.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 16 ára.

Eldra fólk:
Minni skammtar eru oft notaðir.

Akstur:
Lyfið getur skert athygli og viðbragðsflýti og þar með aksturshæfni. Ekki aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Ekki neyta áfengis meðan lyfið er tekið, áfengi getur aukið sljóvgandi áhrif lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.