Avamys

Neflyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Flútíkasónfúróat

Markaðsleyfishafi: Glaxo | Skráð: 1. apríl, 2008

Avamys nefúði er sykurvirkur barksteri sem hefur öfluga bólgueyðandi verkun. Lyfið dregur úr bólgum af völdum ofnæmis og er því notað við einkennum ofnæmiskvefs, svo sem nefstíflu, nefrennsli, ertingu í nefi, hnerra, votum augum og ertingu eða roða í augum. Ofnæmiseinkenni geta komið fram á ákveðnum árstímum og orsakast af frjókornum frá grasi eða trjám en einnig geta dýr, rykmaurar og myglusveppir valdið ofnæmiseinkennum.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Nefúði.

Venjulegar skammtastærðir:
Fullorðnir og börn, eldri en 12 ára: 1-2 úðaskammtar (27,5-55 míkrógrömm) í sitthvora nös einu sinni á dag. Börn á aldrinum 6-11 ára: 1 úðaskammtur (27,5 míkrógrömm) í sitthvora nös einu sinni á dag. Hristist fyrir notkun.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Innan 8-24 klst., en hjá sumum næst ekki full verkun fyrr en nokkrum dögum eftir að notkun lyfsins er hafin.

Verkunartími:
Verkun lyfsins kemur fram 8 klst. eftir fyrstu notkun og helst í 24 klst. Engu að síður getur notkunin þurft að hafa átt sér stað í nokkra daga áður en hámarksverkun er náð.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist við stofuhita með hlífðarhettu á þar sem börn hvorki ná til né sjá. Lyfið má ekki geyma í kæli eða frjósa. Geymsluþol lyfsins er 2 mánuðir eftir að notkun hefst.

Ef skammtur gleymist:
Notaðu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að nota lyfið eins og venjulega. Ekki á að tvöfalda eða bæta upp skammt sem hefur gleymst að nota.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta notkun lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Þá skal hafa samband við lækni eða lyfjafræðing. Stórir skammtar geta valdið blóðnösum. Þó eiga skammtar lítið stærri en ráðlagt er ekki að skapa vanda.

Langtímanotkun:
Ef lyfinu er ávísað á barn skal fylgjast með hæð barnsins því greint hefur verið frá vaxtarskerðinu barna sem fá langvarnandi meðferð með Avamys.


Aukaverkanir

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Blóðnasir          
Sáramyndun í nefi          

Milliverkanir

Aðrir sterar, m.a. til inntöku og inndælingar, útvortis á húð og í astmalyfjum, geta haft áhrif á verkun lyfsins.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með lifrarsjúkdóm
  • þú sért með skerta starfsemi nýrnahettna

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum. Lyfið á ekki að nota á meðgöngu nema samkvæmt ráðleggingum læknis eða lyfjafræðings.

Brjóstagjöf:
Ekki er vitað hvort lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 6 ára.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Áfengi hefur ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.