Trelegy Ellipta

Lyf gegn teppusjúkdómum í öndunarvegi | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Flútíkasónfúróat Vílanteról Umeclidinum

Markaðsleyfishafi: GlaxoSmithKline | Skráð: 1. júlí, 2019

Trelegy Ellipta inniheldur 3 virk efni, flútíkasónfúróat, umeclidinum og vílanteról. Vilanteról og umeclidinum eru bæði langverkandi berkjuvíkkandi lyf sem valda vöðvaslökun í lungnaberkjum, víkka öndunarveginn og auðvelda með því móti öndun, hvort með sínum hætti. Flútíkasónfúróat hefur öflug bólgueyðandi áhrif í lungunum með því að minnka flæði á bólgumyndandi efnum til lungnanna. Berkjuvíkkandi áhrif vílanteróls og umeclidinum valda því að bólgueyðandi lyfið kemst betur til lungna og hafa meiri áhrif en ella. Trelegy Ellipta er notaður til meðferðar á langvinnri lungnateppu hjá fullorðnum. Langvinn lungnateppa er sjúkdómur sem einkennist af öndunarerfiðleikum með hæga versnun þar sem vöðvar í öndunarveginum dragast saman. Ef lyfið er notað reglulega þá hjálpar það við stjórnun á öndunarerfiðleikum og dregur úr áhrifum langvinnrar lungnateppu.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Innöndunarduft.

Venjulegar skammtastærðir:
Einn innöndunarskammtur einu sinni á dag.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Verkun heftst eftir 5-15 mínútur.

Verkunartími:
Um 24 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Notaðu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að nota lyfið eins og venjulega. Ekki nota tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta notkun lyfsins nema í samráði við lækni, jafnvel þó þér líður betur, þar sem einkennin geta versnað.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Ef of stór skammtur var tekinn inn eða barn notar lyfið skal hafa strax samband við lækni eða eitrunarmiðstöð Landspítalans (sími 543 2222). Þú gætir fundið fyrir hraðari hjartslætti en venjulega, skjálfta, sjóntruflunum, munnþurrki eða höfuðverk.

Langtímanotkun:
Nota þarf lyfið reglulega til að ná hámarks árangri, jafnvel þótt einkenni séu ekki til staðar.


Aukaverkanir

Algengasta aukaverkun lyfja sem innihalda flútíkasónfúróat er sveppasýking í munni. Hægt er að minnka líkur á þessu með því að skola munninn eða bursta tennurnar eftir töku lyfsins. Margar aukaverkanir lyfsins koma aðeins fram í upphafi og hverfa þegar meðferð er haldið áfram.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Aukin slímmyndun í koki og berkjum          
Hjartsláttarónot          
Hraður hjartsláttur, hjartsláttartruflanir        
Hæsi          
Höfuðverkur, skjálfti          
Nefstífla eða nefrennsli          
Sveppasýking í munni og hálsi          
Sýking og bólga í nefi og koki        
Útbrot og mikill kláði      
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      
Öndunarerfiðleikar      
Þokusýn          
Hita- eða kuldatilfinning          

Milliverkanir

Ekki nota önnur langverkandi lyf sem eru svipuð og Trelegy Ellipta, og eru notuð við öndunarvandamálum, á sama tíma og Trelegy Ellipta.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
 • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
 • þú sért með astma
 • þú sért með flogaveiki
 • þú sért með gláku
 • þú sért með hjartasjúkdóm eða háan blóðþrýsting
 • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
 • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
 • þú sért með ofvirkan skjaldkirtil
 • þú sért með sykursýki
 • þú hafir fengið lungnasýkingu, sér í lagi ef þú hefur fengið berkla
 • þú takir einhver önnur lyf
 • þú sért með lág kalíumgildi í blóði

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum. Ekki nota lyfið ef þú ert barnshafandi nema læknirinn segi þér að gera það.

Brjóstagjöf:
Ekki er vitað hvort lyfið berst í brjóstamjólk. Ekki nota lyfið ef þú ert með barn á brjósti nema læknirinn segi þér að gera það.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum undir 18 ára aldri.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Ólíklegt er að lyfið hafi áhrif á hæfni til aksturs eða notkunar véla.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Bannað í og utan keppni. Hægt er að sækja um einfaldaða undanþágu til Undanþágunefndar Lyfjaráðs ÍSÍ.

Annað:
Hættu strax að nota lyfið og hafðu samband við lækni ef þú finnur fyrir þyngsli fyrir brjóstið, hósta, blísturshljóð við öndun eða mæði strax eftir notkun lyfsins. Einnig ef þú finnur fyrir verk og óþægindum í auga, tímabundna þokusýn, sérð ljósboga eða liti og augun verða rauð meðan á meðferð stendur. Ef þú færð öndunarerfiðleika notaðu skjótvirk berkjuvíkkandi lyf (eins og Ventoline).


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.