Citanest Dental Octapressin

Staðdeyfilyf | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Felýpressín Prílókaín

Markaðsleyfishafi: Dentsply | Skráð: 1. desember, 1983

Citanest Dental Octapressin er notað til staðdeyfingar og leiðsludeyfingar við tannlækningar. Prílókaín er dæmigert staðdeyfilyf sem hindrar taugaboð. Felýpressín er æðaherpandi efni og takmarkar blóðflæði um stungustað. Staðdeyfilyf verka almennt með því að hindra myndun og flutning taugaboða um taugar og taugaenda. Almennt gildir um staðdeyfilyf að sársauki hverfur áður en tilfinning og hreyfigeta hverfa en það er háð lyfinu sem er notað og hvar það er gefið.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Stungulyf.

Venjulegar skammtastærðir:
Læknir metur skammtastærðir út frá gerð deyfingar og líkamsástandi sjúklings.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
2-5 mín.

Verkunartími:
Að meðaltali 45 mín. eftir staðbundna deyfingu en a.m.k. 2 klst. eftir leiðsludeyfingu.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Lyfið er ekki notað að staðaldri.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Lyfið er ekki notað að staðaldri.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Hafa skal strax samband við lækni. Við ofskömmtun með prílókaíni sjást einkenni frá heila, hjarta og æðakerfi. Meðferð er eftir einkennum. Stórir skammtar af felýpressíni geta hækkað blóðþrýsting og valdið hjartaöng.

Langtímanotkun:
Citanest Dental Octapressin er almennt ekki notað nema í stuttan tíma í senn.


Aukaverkanir

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      

Milliverkanir

Lyfið getur haft áhrif á ákveðin lyf við hjartsláttaróreglu.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Engin þekkt áhætta er af notkun lyfsins á meðgöngu. Ekki nota nein lyf á fyrstu 3 mánuðum meðgöngu nema í samráði við lækni.

Brjóstagjöf:
Prílókaín berst í brjóstamjólk en í venjulegum skömmtum er ólíklegt að það hafi áhrif á barnið. Ekki er vitað hvort felýpressín berst í brjóstamjólk.

Börn:
Skammtar eru háðir gerð deyfingar og líkamsástandi.

Eldra fólk:
Skammtar eru háðir gerð deyfingar og líkamsástandi.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni, fáið upplýsingar hjá lækni.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.