Emla

Staðdeyfilyf | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt. Heimilt er að selja takmarkað magn af plástri í lausasölu

Virkt innihaldsefni: Lídókaín Prílókaín

Markaðsleyfishafi: Astra Zeneca | Skráð: 1. janúar, 1987

Emla inniheldur lídókaín og prílókaín sem eru staðdeyfandi efni. Þegar efnin eru borin á húð hindra þau að taugaboð berist frá skynfrumum undir húðinni. Kremið er notað við sársauka í húð, t.d. eftir sólbruna, eða á aumar geirvörtur. Þegar lídókaín og prílókaín eru notuð saman útvortis nær deyfingin dýpra inn í húðina en þegar hvort lyf er notað fyrir sig, og getur því í vissum tilfellum komið í stað deyfingar með lídókaín stungulyfi. Kremið er ætlað til staðdeyfingar á húð, t.d. fyrir stungur þegar setja á upp æðalegg, þegar taka á blóðsýni eða vegna minni háttar skurðaðgerða á yfirborði líkamans. Kremið má nota á slímhúð kynfæra, t.d. fyrir minni háttar aðgerðir, með staðdeyfilyfi í stungulyfsformi eða á fótasár til að auðvelda hreinsun þeirra. Plásturinn er ætlaður til staðdeyfingar á óskaddaðri húð fyrir minni háttar aðgerðir eins og nálaísetningar, fyrir skurðaðgerðir á staðbundnum vefjaskemmdum og þegar skrapa á frauðvörtur af börnum með barnaexem. Nota þarf plástur í a.m.k. 60 mínútur til að fá fram nægilega staðdeyfingu á óskaddaðri húð. Dýpt verkjadeyfingar eykst eftir því sem plásturinn er lengur á húðinni. Ekki ætti að nota plásturinn á opin sár.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Útvortis krem og plástur á húð.

Venjulegar skammtastærðir:
Plástur er settur á 1-3 klst. fyrir aðgerð. Krem er borið á í þykku lagi eftir þörfum. Krem, borið á 1-2 klst. fyrir aðgerð, veitir nægjanlega staðdeyfingu.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Mismunandi eftir notkun. Staðdeyfandi verkun lídókaíns kemur fram á nokkrum mín.

Verkunartími:
Misjafnt eftir notkun. Lídókaín sjálft er skammvirkt.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá. Má ekki frjósa.

Ef skammtur gleymist:
Lyfið er ekki notað að staðaldri.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Lyfið er ekki notað að staðaldri.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef notaðir eru mjög stórir skammtar eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Lyfið er almennt ekki notað nema í skamman tíma í senn.


Aukaverkanir

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Sviði, kláði eða roði í húð          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Engin þekkt áhætta er af notkun lyfsins á meðgöngu. Ekki nota nein lyf á fyrstu 3 mánuðum meðgöngu nema í samráði við lækni.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk en í venjulegum skömmtum er ólíklegt að það hafi áhrif á barnið.

Börn:
Þegar kremið er notað á börn yngri en 12 ára mega skammtar ekki vera stærri en 0,1 g á hvert kg líkamsþyngdar.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.

Annað:
Engin rotvarnarefni eru í kreminu.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.