Cotrim

Sýklalyf | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Súlfametoxazól Trímetóprím

Markaðsleyfishafi: Teva B.V. | Skráð: 1. janúar, 2021

Cotrim inniheldur tvö virk efni, trímetóprím og súlfametoxazól. Bæði virku efnin hafa sýklahemjandi áhrif. Þau hindra vöxt baktería með því að stöðva ákveðin ferli í efnaskiptum sem eru nauðsynleg fyrir fjölgun þeirra. Virku efnin tvö auka áhrif hvors annars og það er því áhrifaríkara að gefa þau saman eins og hér er gert. Cotrim er notað við sýkingum af völdum baktería sem eru næmar fyrir lyfinu eins og í loftvegum, eyrum, meltingarvegi, þvagfærum og húð. Það er einnig notað við sýkingum í beinum. Eins og önnur breiðvirk sýklalyf getur lyfið raskað eðlilegri bakteríuflóru líkamans og því getur fylgt aukin hætta á sýkingum af völdum sveppa eða baktería sem eru ónæmar fyrir lyfinu.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Fullorðnir og börn eldri en 12 ára: 2 töflur í senn 2svar á dag. Börn 6-12 ára: 1 tafla 2svar á dag. Hver tafla inniheldur 80 mg trímetóprím og 400 mg súlfametoxazól. Takist með mat eða drykk.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Misjafnt eftir því hvar sýkingin er og hversu næmir sýklarnir eru fyrir lyfinu.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Taktu lyfið eins lengi og læknir segir til um eða ljúktu við skammtinn sem var úthlutaður, jafnvel þótt einkenni sýkingarinnar séu ekki lengur til staðar. Annars er hætta á því að sýkingin nái sér aftur upp og bakteríur myndi ónæmi fyrir lyfinu.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru mjög stórir skammtar eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni. Eitrunarmiðstöð s: 543 2222.

Langtímanotkun:
Æskilegt er að fylgst sé reglulega með blóði þegar lyfið er notað í langan tíma.


Aukaverkanir

Allt að 10% þeirra sem taka lyfið finna fyrir einhverjum aukaverkunum þess. Algengustu aukaverkanir lyfsins eru óþægindi í meltingarvegi og einkenni í húð.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Gula        
Hiti        
Hiti, slappleiki, lystarleysi og marblettir      
Ógleði, uppköst, niðurgangur        
Sveppasýking í leggöngum, útferð        
Tungubólga        
Útbrot, kláði      
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar    

Milliverkanir

Auknar líkur eru á blóðflagnafæð hjá öldruðum sjúklingum sem fá á sama tíma meðferð með þvagræsilyfjum, aðallega tíazíðum.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með astma
  • þú sért með einhvern blóðsjúkdóm
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir einhverjum lyfjum
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Lyfið getur haft áhrif á fóstur og/eða nýbura og á ekki að nota það á meðgöngu.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 12 ára en lyfjaformið er venjulega ekki ætlað börnum yngri en 12 ára.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir. Meiri líkur eru á aukaverkunum.

Akstur:
Lyfið getur valdið svima. Ekki aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.