Famvir

Veirusýkingalyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Famcíklóvír

Markaðsleyfishafi: Phoenix Labs | Skráð: 1. október, 1995

Famvir inniheldur famcíklóvír. Famcíklóvír er forlyf pencíklóvírs (breytist í pencíklóvír í líkamanum eftir inntöku) og er notað við ristli, þar með talinn ristill í auga. Ristill einkennist af sársaukafullum smáblöðrum af völdum hlaupabóluristilveiru. Ristill er endurvakning á hlaupabóluveirunni, venjulega mörgum árum eftir að einstaklingur hafði hlaupabólu. Famcíklóvír er einnig notað við áblæstri á kynfærum. Lyfið er notað til að bæla endurtekinn áblástur á kynfærum.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
125-500 mg í senn 2-3svar á dag.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Hámarksþéttni í blóði kemur fram eftir um 45 mín.

Verkunartími:
Ekki að fullu þekktur.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Taktu síðan það sem eftir er af dagskammtinum með reglulegu millibili. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Taktu lyfið svo lengi sem læknir segir til um eða ljúktu við skammtinn sem var úthlutaður, jafnvel þótt einkenni sýkingarinnar séu ekki lengur til staðar. Annars er hætta á því að sýkingin nái sér aftur á strik.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru mjög stórir skammtar eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Lyfið er ekki notað að staðaldri.


Aukaverkanir

Um 7% sjúklinga finna fyrir höfuðverk og 4% fyrir ógleði.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Aukin svitamyndun, hiti        
Gula        
Höfuðverkur        
Kviðverkir, hægðatregða        
Ofskynjanir, rugl        
Ógleði, uppköst, niðurgangur        
Útbrot og mikill kláði        

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum.

Brjóstagjöf:
Ekki er vitað hvort lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið getur valdið syfju. Ekki aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.