Firmagon

Lyf með verkun á innkirtla | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Degarelix

Markaðsleyfishafi: Ferring Lægemidler | Skráð: 1. nóvember, 2010

Degarelix virka efnið í Firmagon er samtengdur hormónablokki sem er notaður í meðferð við blöðruhálskirtilskrabbameini hjá fullorðnum karlkyns sjúklingum. Degarelix líkir eftir náttúrulegu hormóni (gónadótrópín-leysihormón, GnRH) og blokkar áhrif þess. Með því dregur degarelix tafarlaust úr magni karlhormónsins testósteróns, sem örvar blöðruhálskirtilskrabbamein.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Stungulyfsstofn og leysir, lausn

Venjulegar skammtastærðir:
Upphafsskammtur: 240 mg gefin með tveimur 120 mg inndælingum í röð undir húð. Viðhaldsskammtur: 80 mg gefin með einni inndælingu undir húð.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Skammur tími líður þar til lyfið fer að verka.

Verkunartími:
Að minnsta kosti einn mánuður.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Vinsamlegast ræddu við lækninn ef þú telur að mánaðarlegi skammturinn hafi gleymst. Leitaðu til læknisins ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Vinsamlegast ræddu við lækninn ef þú telur að þú hafir fengið of stóran skammt.

Langtímanotkun:
Fylgjast skal með verkun lyfsins með því að hafa eftirlit með klínískum þáttum og plasmaþéttni mótefnavaka sem er sértækur fyrir blöðruhálskirtilinn (prostate specific antigen (PSA)). Klínískar rannsóknir hafa sýnt að lækkun á testósteróni (T) á sér stað strax eftir gjöf upphafsskammtsins og hafa 96% sjúklinga testósterónþéttni í blóðsermi sem samsvarar bælingu á starfsemi eistna (T ≤ 0,5 ng/ml) eftir þrjá daga og 100% eftir einn mánuð. Langtímameðferð með viðhaldsskammti í allt að 1 ár sýnir að 97% sjúklinga hafa viðvarandi bælingu á testósteróngildum (T ≤ 0,5 ng/ml).


Aukaverkanir

Algengar aukaverkanir lyfsins eru eymsli í brjóstum og brjóstastækkun, þróttleysi og útbrot.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Bjúgur        
Blóð í þvagi        
Blóðleysi        
Brjóstastækkun, eymsli í brjóstum        
Gula        
Hitakóf        
Hjartsláttartruflanir      
Hægðatregða        
Lystarleysi        
Meltingartruflanir, kviðverkir, vindgangur        
Ógleði        
Útbrot, kláði        
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar    
Verkur fyrir brjósti        
Þunglyndi        
Þyngdaraukning        
Getuleysi, minnkuð kynhvöt        
Þróttleysi, sundl, syfja        
Hárlos, endurvöxtur hárs, þurr húð        

Milliverkanir

Hefur ekki verið rannsakað

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir einhverjum lyfjum
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Lyfið er ekki ætlað konum.

Brjóstagjöf:
Lyfið er ekki ætlað konum.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Þreyta og sundl eru algengar aukaverkanir sem geta haft áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla. Þessar aukaverkanir geta verið vegna meðferðarinnar eða áhrifa sjúkdómsins.

Áfengi:
Æskilegt er að halda áfengisneyslu í lágmarki meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.