Vigamox

Augnlyf | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Moxífloxasín

Markaðsleyfishafi: Alcon Nordic | Skráð: 1. ágúst, 2010

Moxífloxasín er breiðvirkt sýklalyf í flokki flúórókínólóna. Hér á landi er það notað við augnsýkingum. Vigamox verkar á margar tegundir baktería sem eru líklegar til að valda sýkingu á yfirborði augans, eða líffærum sem tengjast auganu. Lyfið hindrar ensím sem eru nauðsynleg bakteríum og það veldur því að afritun og umritun DNA verður ekki sem skyldi og bakteríurnar drepast.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Augndropar.

Venjulegar skammtastærðir:
1-2 dropar í sýkt auga 3svar á dag. Sýkingin lagast venjulega innan 5 daga

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Misjafn eftir ástandi sjúklings.

Verkunartími:
6 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá. Nota skal lyfið innan 4ra vikna frá því að innri umbúðir eru opnaðar.

Ef skammtur gleymist:
Notaðu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að nota lyfið eins og venjulega. Ekki nota tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Notaðu lyfið jafn lengi og læknir segir til um. Hætti notkun of snemma gæti sýkingin náð sér aftur á strik, jafnvel þótt einkenni hennar hafi verið horfin.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Vigamox er nær eingöngu notað í skamman tíma við tilfallandi sýkingum í augum.


Aukaverkanir

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Augnsviði          
Minnkuð sjón          
Rauð og bólgin augu          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      

Milliverkanir

Engar milliverkanir eru þekktar við þetta lyfjaform. Ef önnur staðbundin augnlyf eru notuð samtímis, þurfa að líða a.m.k. 15 mín. á milli ídreypinga.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú notir augnlinsur

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum. Lyfið á ekki að nota á meðgöngu.

Brjóstagjöf:
Ekki er vitað hvort lyfið berst í brjóstamjólk og skal ekki nota samhliða brjóstagjöf.

Börn:
Venjulegar skammtastærðir. Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en eins árs.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Eins og á við um önnur augnlyf getur notkun augndropa valdið tímabundnum sjóntruflunum.

Áfengi:
Áfengi hefur ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.

Annað:
Lyfið inniheldur rotvarnarefni og því ættu sjúklingar ekki að nota mjúkar snertilinsur á meðan meðferð stendur.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.