Cordarone

Hjartasjúkdómalyf | Verðflokkur: G/0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Amíódarón

Markaðsleyfishafi: Sanofi | Skráð: 1. apríl, 1987

Cordarone er gefið við hjartsláttartruflunum. Virka efnið amíódarón hægir á leiðslukerfi hjartans og hjartslætti. Með þessu kemur það í veg fyrir margar tegundir hjartsláttartruflana, t.d. vegna galla í leiðslukerfi hjartans. Amíódarón er mjög virkt lyf en vegna hættulegra aukaverkana þess er það aðeins notað í alvarlegum tilfellum. Til þess að minnka líkur á því að aukaverkanir lyfsins komi fram er reynt að nota sem minnsta skammta. Sjúklingar sem taka lyfið þurfa engu að síður að vera undir reglulegu eftirliti.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku og stungulyf í æð.

Venjulegar skammtastærðir:
Töflur: 100-600 mg á dag. Stungulyfið er eingöngu notað á sjúkrahúsum.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
3-6 vikur.

Verkunartími:
Eftir stöðuga töku lyfsins haldast áhrif á hjartsláttartruflanir í 10-90 daga.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Slepptu þeim skammti sem gleymdist og haltu áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ef lyfið gleymist tvo eða fleiri daga í röð skaltu hafa samband við lækni. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Einkenni sjúkdómsins geta versnað þegar töku lyfsins er hætt. Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef stórir skammtar eru teknir eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni strax.

Langtímanotkun:
Aukaverkanir lyfsins á augu, lungu, skjaldkirtil og lifur geta komið fram eftir notkun í lengri tíma. Æskilegt er að fylgst sé reglulega með augum, lifrarstarfsemi og skjaldkirtilshormónum í blóði meðan lyfið er tekið.


Aukaverkanir

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Gula          
Húð og augu viðkvæm fyrir sólarljósi          
Húðútbrot eða húð litast grá-eða bláleit eftir sólarljós          
Hægðatregða          
Mæði, öndunarerfiðleikar        
Ógleði og uppköst          
Óreglulegur hjartsláttur, verkur fyrir brjósti        
Sjóntruflanir, augnþurrkur          
Skjálfti í útlimum, erfiðleikar með gang        
Svefntruflanir, martraðir          
Truflun á bragðskyni          
Útbrot, kláði          
Þreyta, svimi, lystarleysi          

Milliverkanir

Náttúrulyfið Jóhannesarjurt getur dregið úr virkni lyfsins. Greint hefur verið frá mögulegum alvarlegum fylgikvillum hjá sjúklingum sem hafa gengist undir almenna svæfingu.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með einhvern augnsjúkdóm
  • þú sért með einhvern lungnasjúkdóm
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með of- eða vanvirkan skjaldkirtil
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Lyfið berst yfir fylgju og getur haft áhrif á fóstur.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk og getur haft áhrif á barnið.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum.

Eldra fólk:
Viðkvæmara fyrir aukaverkunum. Minni skammtar eru oft notaðir.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.