Heminevrin

Svefnlyf og róandi lyf | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Clómetíazól

Markaðsleyfishafi: Cheplapharm | Skráð: 1. desember, 1998

Heminevrin inniheldur virka efnið clómetíazól. Lyfið er stuttverkandi, róandi lyf og svefnlyf, og það er líka með krampaleysandi verkun. Lyfið er notað við óróleika, æsingi, rugli og svefntruflunum hjá öldruðum. Einnig við bráðum fráhvarfseinkennum alkóhóls og drykkjuæði. Clómetíazól virkar með því að auka áhrif ýmissa hamlandi taugaboðefna á vissum stöðum í heila.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Hylki til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Skömmtun lyfsins er einstaklingsbundin og fer eftir alvarleika og ástandi sjúklings. Hylkin gleypist heil.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Lyfið nær hámarksblóðþéttni innan 90 mín.

Verkunartími:
Misjafn eftir ástandi sjúklings.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Hylkin geymast í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Taktu lyfið svo lengi sem læknir segir fyrir um. Einkenni sjúkdómsins geta aftur komið fram þegar töku lyfsins er hætt. Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að valda óþægindum. Ef teknir eru stórir skammtar eða vart verður við sljóleika, meðvitundarleysi, öndunarerfiðleika eða önnur óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni strax.

Langtímanotkun:
Lyfið er ekki ætlað til langtímanotkunar. Lyfið er vanabindandi og fráhvarfseinkenni geta komið lengi fram eftir að töku þess er hætt.


Aukaverkanir

Algengustu aukaverkanir lyfsins eru kitlandi tilfinning í nefi og nefstífla og geta komið fram 15-20 mín. eftir lyfjagjöf. Ertingar í augnslímhúð hefur líka gætt í nokkrum tilvikum. Aukaverkanir minnka eða hætta við áframhaldandi notkun lyfsins.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Erting í nefi          
Gula          
Nefstífla          
Útbrot og mikill kláði          
Öndunarbæling        

Milliverkanir

Öll lyf sem hafa sljóvgandi áhrif á miðtaugakerfið geta aukið áhrif clómetíazóls eða öfugt.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með lungnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú hafir einhvern tíma misnotað áfengi eða lyf
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með kæfisvefn

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk. Konur með barn á brjósti mega ekki nota lyfið.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum.

Eldra fólk:
Gæta skal varúðar ef um minnkaða nýrna- eða lifrarstarfsemi er að ræða.

Akstur:
Lyfið getur dregið úr viðbragðsflýti. Ekki aka bíl meðan á meðferð stendur.

Áfengi:
Verkun lyfsins og áfengis getur aukist ef þau eru tekin inn samtímis. Ekki neyta áfengis meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.

Fíknarvandamál:
Heminevrin getur verið vanabindandi. Ávanahætta er meiri eftir því sem skammtar eru stærri eða lyfið er notað í lengri tíma og hjá þeim sem hafa tilhneigingu til misnotkunar lyfja eða áfengis.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.