Propranolol hydrochloride

Beta-blokkar | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Própranólól

Markaðsleyfishafi: Forskriftarlyf lækna framleitt af Pharmarctica | Skráð: 1. desember, 2014

Propranolol hydrochloride er forskriftarlyf lækna. Það þýðir að ekki eru gerðar sömu kröfur um merkingu, klínískar rannsóknir eða fylgiseðil eins og til skráðra lyfja. Því eru engar upplýsingar um lyfið í Sérlyfjaskrá. Própranólól tilheyrir flokki lyfja sem kallast beta-blokkarar. Lyf í honum hindra áhrif boðefnanna adrenalíns og noradrenalíns á ýmis líffæri eins og hjarta og æðar. Beta-blokkarar skiptast í undirflokka eftir eiginleikum, hvort þeir hafi sérhæfð áhrif á hjarta eða komist í miðtaugakerfið eða ekki. Própranólól hefur ekki sérhæfð áhrif á hjartavöðva. Þetta veldur mörgum af aukaverkunum þess þegar lyfið er notað við of háum blóðþrýstingi eða hjartsláttaróreglu, en breikkar um leið notkunarsvið þess. Própranólól er t.d. notað við hjartaöng, háþrýstingi og hjartsláttartruflunum. Lyfið er einnig notað við einkennum ofstarfsemi skjaldkirtils, við skjálfta, sem viðbótarmeðferð við krómfíklaæxli og sem fyrirbyggjandi lyf við mígrenihöfuðverkjum. Própranólól stuðlar að samdrætti lungaberkja og þar með þrengingu loftvega. Lyfið er því ekki gefið sjúklingum með öndunarfærasjúkdóma á borð við astma, berkjubólgu eða lungnaþembu. Eins og aðrir beta-blokkarar hefur própranólól áhrif á stjórnun blóðsykurs og þarf að gæta varúðar sé lyfið gefið sykursjúkum.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Mixtúra til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Skammtar eru einstaklingsbundnir og misjafnir eftir sjúkdómum.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Ekki að fullu þekkt.

Verkunartími:
6-12 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef færri en 4 klst. eru til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Sjúkdómur getur versnað þegar töku lyfsins er hætt og í flestum tilfellum eru skammtar minnkaðir smám saman. Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Hafðu samband við lækni í öllum tilfellum. Ef vart verður við öndunarerfiðleika eða skerta meðvitund skal leita neyðarhjálpar þegar í stað.

Langtímanotkun:
Án vandkvæða.


Aukaverkanir

Algengustu aukaverkanir lyfsins eru þreyta og slappleiki, sem koma fyrir hjá 3-5% þeirra sem taka lyfið.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Hand- eða fótkuldi          
Hiti, slappleiki, lystarleysi og marblettir        
Hjartsláttartruflanir        
Hægur hjartsláttur        
Svefntruflanir, martraðir          
Útbrot          
Öndunarerfiðleikar        
Þreyta, slappleiki          

Milliverkanir

Sé lyfið tekið með öðrum blóðþrýstingslækkandi lyfjum geta áhrif þeirra magnast. Náttúrulyfið Jóhannesarjurt getur dregið úr virkni lyfsins.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • lítið blóðflæði sé til útlima (kemur fram sem hand- eða fótkuldi)
  • þú sért með astma eða annan lungnasjúkdóm
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með of- eða vanvirkan skjaldkirtil
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með psoríasis
  • þú sért með sykursýki
  • þú sért með vöðvaslensfár (myasthenia gravis)
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Nokkur hætta er á því að lyfið hafi áhrif á fóstur.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk en í venjulegum skömmtum er ólíklegt að það hafi áhrif á barnið.

Börn:
Skammtar eru háðir líkamsþyngd og sjúkdómi.

Eldra fólk:
Aukin hætta er á aukaverkunum.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Getur dregið úr áhrifum própranólóls, sérstaklega á blóðþrýsting og hjartsláttarhraða. Æskilegt er að halda áfengisneyslu í lágmarki meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Notkun lyfsins er bönnuð í sumum íþróttagreinum.

Annað:
Propranolol hydrochloride er forskriftarlyf lækna. Því eru engar upplýsingar um lyfið í Sérlyfjaskrá.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.