Naloxonhydrochlorid - forskriftarlyf

Önnur lyf, ýmis konar | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Naloxón

Markaðsleyfishafi: Forskriftarlyf lækna framleitt af Pharmarctica | Skráð: 1. apríl, 2014

Naloxonhydrochlorid er forskriftarlyf lækna. Það þýðir að ekki eru gerðar sömu kröfur um merkingu, klínískar rannsóknir eða fylgiseðil eins og til skráðra lyfja. Því eru engar upplýsingar um lyfið í Sérlyfjaskrá. Naloxonhydrochlorid inniheldur virka efnið Naloxon. Naloxon er mótefni gegn opíóíðlyfjum eins og morfín, fentanýl, oxykódon, heróín, metadón og búprenorfín. Naloxon hefur mikla sækni í ópíóíðviðtaka og ryður í burtu og kemur í veg fyrir að ópíóíðarnir nái að bindast og valda verkjun. Lyfið gæti verið notað annarsvegar sem mótefni vegna ofskömmtunar ópíóíða eða hins vegar sem meðferð við aukaverkunum eða öðrum óæskilegum áhrifum ópíóíðlyfja sem kunna að koma upp við meðferð.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Mixtúra.

Venjulegar skammtastærðir:
Samkvæmt ráðleggingum læknis.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Lyfið byrjar fljótt að virka.

Verkunartími:
Skammvirkt.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Ekki taka stærri skammt ef gleymist að taka lyfið.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Samkvæmt ráðleggingum frá lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda, ekki er búist við að lyfið valdi ofskömmtun. Ef teknir eru stórir skammtar eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni eða eitrunarmiðstöð sími:543 2222

Langtímanotkun:
Lyfið er aðeins notað í stuttan tíma.


Aukaverkanir

Lyfið hefur ekki verið rannsakað með tilliti til aukaverkana. Leitaðu strax til læknis ef vart verður aukaverkana. Eftirfarandi aukaverkanir eru taldar hugsanlegar en listinn er ekki tæmandi. Ef þú ert háður ópíóíðlyfjum getur lyfið valdið bráðum fráhvarfseinkennum.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Aukin svitamyndun, skjálfti          
Hiti, slappleiki, höfuðverkur          
Hraður hjartsláttur, hár blóðþrýstingur        
Kviðverkir, magaóþægindi, magakrampar        
Ógleði, uppköst, niðurgangur          
Ógleði          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      

Milliverkanir

Lyfið er mótefni gegn ópíóíðum og þegar lyfið er gefið getur það valdið fráhvarfseinkennum hjá sumum einstaklingum. Vegna blokkandi eiginleika getur lyfið dregið úr verkjastillingu ópíóíða þegar það er notað sem verkjalyf.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Látið ljósmóður eða lækni vita ef þér hefur verið gefið naloxon rétt fyrir eða þegar þú ert komin af stað í fæðingu. Ekki eru nægilegar uppslýsingar fyrir hendi um notkun lyfsins á meðgöngu.

Brjóstagjöf:
Látið lækni vita ef þér hefur verið gefið naloxon á meðan á brjóstagjöf stendur. Ekki er vitað hvort lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Engar upplýsingar.

Eldra fólk:
Engar upplýsingar.

Akstur:
Ekki aka bifreiða að minnsta kosti sólarhring frá því lyfið er tekið inn.

Áfengi:
Ekki drekka áfengi ef lyfið hefur verið notað.

Annað:
Naloxonhydrochlorid er forskriftarlyf lækna og því eru engar upplýsingar um lyfið í Sérlyfjaskrá.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.