Sabrilex

Flogaveikilyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Vígabatrín

Markaðsleyfishafi: Sanofi | Skráð: 1. október, 1992

Sabrilex, sem inniheldur vígabatrín, er notað sem viðbótarmeðferð við flogaveiki þegar viðunandi árangur hefur ekki náðst með notkun annarra flogaveikilyfja. Flogaveiki getur orsakast af heilaskaða eða gengið í erfðir. Margar undirtegundir flogaveiki hafa verið skilgreindar eftir þeim einkennum sem fylgja flogunum og breytingum sem verða á heilastarfsemi á meðan þau ganga yfir. Einkenni flogaveiki stafa af óeðlilega mikilli virkni taugafrumna í heila og óvenju mikilli tíðni taugaboða. Þessar breytingar geta verið bundnar við lítinn hluta heilans (hlutaflog) eða náð yfir stóran hluta hans (alflog). Í flestum tilfellum ganga flog yfir á 20 sek.-2 mín. Vígabatrín eykur magn af hamlandi taugaboðefninu GABA í heila og hækkar þannig krampaþröskuldinn, þ.e. meira áreiti þarf til að valda flogakasti. Vígabatrín gæti einnig gagnast í meðferð við hreyfihömlun hjá börnum og fullorðnum, við síðkomnum hreyfitruflunum af völdum sefandi lyfja og eitt sér við flogaveiki. Notagildi í þessum tilfellum hefur þó ekki verið nægjanlega staðfest.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Fullorðnir: 1-3 g á dag. Börn 40-150 mg á hvert kg líkamsþyngdar á dag.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Áhrif á flog: 2-4 vikur.

Verkunartími:
1 sólarhringur eftir stakan skammt.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ef tveir eða fleiri skammtar gleymast skal hafa samband við lækni. Ekki taka tvo skammta í einu nema læknir mæli svo fyrir.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Sjúkdómseinkenni geta komið fram aftur þegar töku lyfsins er hætt, sérstaklega ef skammtar eru ekki minnkaðir smám saman. Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Skammtar sem eru stærri en venjulega auka líkur á aukaverkunum. Ef teknir hafa verið stórir skammtar eða vart verður við óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Æskilegast er að fylgst sé reglulega með þéttni lyfsins í blóði og almennt með heilsufari sjúklinga.


Aukaverkanir

Algengast er að sjúklingar finni fyrir þreytu eða syfju og skertri einbeitingarhæfni. Almennt eru aukaverkanir lyfsins mestar í upphafi meðferðar en mildast með tímanum. Fái sjúklingur flogakast, sem tekur lyfið reglulega við flogaveiki, skal tafarlaust tala við lækni.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Gula          
Hegðunarbreytingar          
Höfuðverkur, skjálfti          
Kviðverkir, ógleði          
Náladofi          
Sjóntruflanir          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      
Þreyta, syfja, svimi, minnkuð einbeiting          
Þyngdaraukning, bjúgur          

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú hafir átt við geðræn vandamál að stríða
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Lyfið eykur líkur á fósturskaða sé það notað á meðgöngu. Ekki ætti að nota lyfið nema gagnsemi þess fyrir móður sé talin vega þyngra en hugsanleg áhætta fyrir fóstrið.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Skammtar eru háðir líkamsþyngd.

Eldra fólk:
Aukin hætta er á aukaverkunum, minni skammtar eru oft notaðir.

Akstur:
Auk þeirra áhrifa sem flogaveikin hefur sjálf, getur lyfið skert athygli og viðbragðsflýti og þar með aksturshæfni. Ekki aka bíl meðan lyfið er tekið.

Áfengi:
Eykur sljóvgandi áhrif lyfsins og því á ekki að neyta áfengis meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.