Anoro Ellipta

Lyf gegn teppusjúkdómum í öndunarvegi | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Vígabatrín Umeclidinum

Markaðsleyfishafi: GlaxoSmithKline | Skráð: 1. nóvember, 2014

Anoro ellipta inniheldur tvö virk efni, umeclidinum og vílanteról. Umeclidinum og vílanteról hafa berkjuvíkkandi áhrif á mismunandi hátt. Vílanteról veldur vöðvaslökun í lungnaberkjum, víkkar öndunarveginn og auðveldar með því móti öndun. Umeclidinium hefur langverkandi berkjuvíkkandi áhrif. Lyfið er notað í viðhaldsmeðferð við langvinnri lungnateppu.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Innöndunarduft í ljósgráu innöndunartæki (ELLIPTA)

Venjulegar skammtastærðir:
1 skammtur daglega.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Verkun heftst eftir 5-15 mínútur.

Verkunartími:
Um 24 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá. Geymið innöndunartækið í lokaða bakkanum til varnar gegn raka og takið það aðeins úr rétt fyrir notkun í fyrsta sinn. Notið innan 6 vikna frá því að bakkinn með innöndunartækinu er opnaður.

Ef skammtur gleymist:
Notaðu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að nota lyfið eins og venjulega. Ekki nota tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Notaðu lyfið svo lengi sem læknir segir fyrir um. Einkenni sjúkdómsins geta aftur komið fram þegar notkun lyfsins er hætt. Ekki hætta notkun lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef barn notar lyfið eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni eða eitrunarmiðstöð Landspítalans í síma 543 2222.

Langtímanotkun:
Nota þarf lyfið reglulega til að ná hámarks árangri, jafnvel þótt einkenni séu ekki til staðar.


Aukaverkanir

Anoro ellipta inniheldur laktósa. Ef óþol fyrir sykrum hefur verið staðfest skal hafa samband við lækninn áður en lyfið er tekið inn.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Bólga í andliti, vörum eða hálsi og öndunarerfiðleikar      
Hjartsláttaróþægindi, mæði, hósti      
Hraður hjartsláttur, hjartsláttarónot        
Munnþurrkur          
Sveppasýking í munni        
Sýking og bólga í nefi og koki        
Særindi í hálsi          
Útbrot og mikill kláði      
Þvagtregða        
Tíð þvaglát, óþægindi við þvaglát          

Milliverkanir

Ekki nota önnur langverkandi lyf sem eru svipuð og ANORO, og eru notuð við öndunarvandamálum, á sama tíma og Anoro ellipta.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
 • hvort þú sért með sykursýki
 • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
 • þú sért með astma
 • þú sért með einhvern hjarta- eða æðasjúkdóm
 • þú sért með flogaveiki
 • þú sért með gláku
 • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
 • þú sért með skerta lifrar- eða nýrnastarfsemi
 • þú sért með stækkaðan blöðruhálskirtil
 • þú sért með þvagtregðu eða stækkun í blöðruhálskirtli
 • þú takir einhver önnur lyf
 • þú sért með skjaldkirtilssjúkdóm

Meðganga:
Ekki nota lyfið ef þú ert barnshafandi nema læknirinn segi þér að gera það.

Brjóstagjöf:
Ekki er vitað hvort lyfið berst í brjóstamjólk. Ekki nota lyfið ef þú ert með barn á brjósti nema læknirinn segi þér að gera það.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 18 ára.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Það er ekki líklegt að Anoro hafi áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Bannað í og utan keppni. Hægt er að sækja um einfaldaða undanþágu til Undanþágunefndar Lyfjaráðs ÍSÍ.

Annað:
Hættu strax að nota lyfið og hafðu samband við lækni ef þú finnur fyrir þyngsli fyrir brjóstið, hósta, blísturshljóð við öndun eða mæði strax eftir notkun lyfsins. Einnig ef þú finnur fyrir verk og óþægindum í auga, tímabundna þokusýn, sérð ljósboga eða liti og augun verða rauð meðan á meðferð stendur. Ef þú færð öndunarerfiðleika notaðu skjótvirk berkjuvíkkandi lyf (eins og Ventoline).


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.