Clobetasol propionate - forskriftarlyf

Munn- og tannlyf | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Klóbetasól

Markaðsleyfishafi: Forskriftarlyf lækna framleitt af Pharmarctica | Skráð: 1. febrúar, 2018

Clobetasol propionate er forskriftarlyf lækna. Það þýðir að ekki eru gerðar sömu kröfur um merkingu, klínískar rannsóknir eða fylgiseðil eins og til skráðra lyfja. Því eru engar upplýsingar um lyfið í Sérlyfjaskrá. Clobetasol proprionate inniheldur virka efnið Klóbetasól. Klóbetasól er barksteri með sömu áhrif og sterahormón sem myndast í nýrnahettunum og er Klóbetasól flokkaður sem mjög öflugur steri. Lyfið er notað við bólgusjúkdóma í munni.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Munnskol.

Venjulegar skammtastærðir:
Samkvæmt leiðbeiningum læknis.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Misjafnt eftir ástandi sjúklings.

Verkunartími:
Ekki að fullu þekktur.

Geymsla:
Hristist fyrir notkun. Geymist við stofuhita. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Ekki taka tvöfaldan skammt.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Hafið samband við lækninn eða eitrunardeild Landspítala í síma 543 2222.

Langtímanotkun:
Lítið til af upplýsingum. Aukin hætta á aukaverkunum s.s. sveppasýkingu við langtímanotkun.


Aukaverkanir

Lyfið hefur ekki verið rannsakað með tilliti til aukaverkana. Leitaðu strax til læknis ef vart verður aukaverkana. Eftirfarandi aukaverkanir eru taldar hugsanlegar en listinn er ekki tæmandi.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Almenn steraáhrif          
Sveppasýking í munni          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      

Milliverkanir

Milliverkanir við önnur lyf hafa ekki verið rannsökuð. Eftirfarandi upptalning miðast aðeins við önnur lyf sem innihalda sama virka innihaldsefni.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með skerta starfsemi nýrnahettna

Meðganga:
Engar upplýsingar um notkun forskiftarlyfsins á meðgöngu.

Brjóstagjöf:
Engar upplýsingar um notkun forskiftarlyfsins meðan á brjóstagjöf stendur.

Börn:
Engar upplýsingar.

Eldra fólk:
Engar upplýsingar.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á hæfni til aksturs.

Áfengi:
Áfengi hefur ekki áhrif á virkni lyfsins.

Íþróttir:
Bannað í og utan keppni. Hægt er að sækja um einfaldaða undanþágu til Undanþágunefndar Lyfjaráðs ÍSÍ.

Annað:
Clobetasol propionate er forskriftarlyf lækna. Því eru engar upplýsingar um lyfið í Sérlyfjaskrá.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.