Dermovat

Barksterar húðlyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Klóbetasól

Markaðsleyfishafi: GlaxoSmithKline | Skráð: 1. september, 1982

Klóbetasól, virka efnið í Dermovat, er steri með sömu áhrif og sterahormón sem myndast í nýrnahettunum. Lyfið er eingöngu notað útvortis við exemi, bólgum, kláða og vissum tegundum af psoríasis. Sterar sem eru notaðir í húðlyf skiptast gróflega í 4 flokka eftir styrkleika. Klóbetasól tilheyrir flokki 4, sterkasta flokknum. Smyrslið er feitara og hentar betur á mjög þurra eða hreistraða húð. Kremið er frekar notað á útbrot þar sem nægur raki er í húðinni. Áburðurinn er yfirleitt notaður í hársvörð við exemi og öðrum húðútbrotum. Klóbetasól er ekki notað á svæði þar sem húðin er þunn og viðkvæm, t.d. í handarkrika, í nára og á andliti.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Útvortis krem og smyrsli og áburður í hársvörð.

Venjulegar skammtastærðir:
Krem og smyrsli: Borið á húð í þunnu lagi 1-2svar á dag. Áburður: Borinn í hársvörð 1-2svar á dag. Hendur skal þvo eftir notkun.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Misjafnt eftir ástandi sjúklings.

Verkunartími:
Ekki að fullu þekktur.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Notaðu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að nota lyfið eins og venjulega. Ekki nota tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Lyfið er venjulega aðeins notað þangað til að einkenni hafa minnkað eða eru horfin. Farðu eftir fyrirmælum læknis um notkun.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda.

Langtímanotkun:
Meiri hætta er á því að aukaverkanir lyfsins komi fram. Klóbetasól getur valdið húðþynningu þegar það er notað lengi útvortis.


Aukaverkanir

Aukaverkanir eru sjaldgæfar, sérstaklega þegar lyfið er notað í stuttan tíma. Við meðhöndlun á stórum húðsvæðum geta almenn áhrif barkstera komið fram. Afleiðingarnar geta verið kringluleitara andlitslag, beinþynning og hömlun á vexti. Þetta er hins vegar mjög sjaldgæft.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Almenn steraáhrif        
Húðþynning          
Sýking í húð          
Útbrot og mikill kláði          

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Nokkur hætta er á því að lyfið hafi áhrif á fóstur.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk en í venjulegum skömmtum er ólíklegt að það hafi áhrif á barnið.

Börn:
Venjulegar skammtastærðir. Gæta skal varúðar við notkun lyfsins. Lyfið skal ekki nota lengur en 5 daga í senn.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Áfengi hefur ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.