Clobetazol in Dermazink - forskriftarlyf

Barksterar húðlyf | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Klóbetasól

Markaðsleyfishafi: Forskriftarlyf lækna framleitt af Pharmarctica | Skráð: 1. febrúar, 2017

Clobetazol in Dermazink er forskriftarlyf lækna. Það þýðir að ekki eru gerðar sömu kröfur um merkingu, klínískar rannsóknir eða fylgiseðil eins og til skráðra lyfja. Því eru engar upplýsingar um lyfið í Sérlyfjaskrá. Clobetazol inniheldur virka efnið klóbetasól og zink. Klóbetasól er barksteri með sömu áhrif og sterahormón sem myndast í nýrnahettunum og er klóbetasól flokkaður sem mjög öflugur steri. Lyfið er notað við bólgusjúkdóma í húð og er notað útvortis meðal annars við exemi, bólgum og vissum tegundum af psoríasis.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Lausn, útvortis notkun.

Venjulegar skammtastærðir:
Samkvæmt leiðbeiningum læknis.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Misjafnt eftir ástandi sjúklings.

Verkunartími:
Ekki að fullu þekktur.

Geymsla:
Hristist fyrir notkun. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Ekki nota tvöfaldan skammt.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Hafið samband við lækninn eða eitrunardeild Landspítala í síma 543 2222.

Langtímanotkun:
Meiri hætta er á því að aukaverkanir lyfsins komi fram. Klóbetasól getur valdið húðþynningu þegar það er notað lengi útvortis.


Aukaverkanir

Lyfið hefur ekki verið rannsakað með tilliti til aukaverkana. Leitaðu strax til læknis ef vart verður aukaverkana. Eftirfarandi aukaverkanir eru taldar hugsanlegar en listinn er ekki tæmandi.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Almenn steraáhrif        
Húðþynning          
Sýking í húð          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      

Milliverkanir

Milliverkanir við önnur lyf hafa ekki verið rannsökuð. Eftirfarandi upptalning miðast aðeins við önnur lyf sem innihalda sama virka innihaldsefni.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Engar upplýsingar um notkun forskiftarlyfsins á meðgöngu.

Brjóstagjöf:
Engar upplýsingar um notkun forskiftarlyfsins meðan á brjóstagjöf stendur.

Börn:
Engar upplýsingar.

Eldra fólk:
Engar upplýsingar.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á hæfni til aksturs.

Áfengi:
Áfengi hefur ekki áhrif á virkni lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.

Annað:
Clobetazol in Dermazink er forskriftarlyf lækna. Því eru engar upplýsingar um lyfið í Sérlyfjaskrá.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.