Cytotec

Lyf við sársjúkdómi | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Mísóprostól

Markaðsleyfishafi: Pfizer | Skráð: 1. ágúst, 2002

Mísóprostól, innihaldsefni Cytotec, er eingöngu notað með bólgueyðandi gigtarlyfjum í því skyni að græða eða koma í veg fyrir myndun sára eða bólgu í maga og skeifugörn sem stafa af bólgueyðandi gigtarlyfjum. Mísóprostól er óvirkt lyf og brotnar niður í líkamanum í virkt lyf, en það er afbrigði af efninu prostaglandín E1. Lyfið dregur úr sýrumyndun í maga, eykur slímmyndun í maga og skeifugörn ásamt því að auka seytingu bíkarbónats í skeifugörn. Með þessum hætti vinnur lyfið gegn ertandi áhrifum sem bólgueyðandi gigtarlyf valda á maga og skeifugörn. Mísóprostól hefur einnig verið notað í samsetningu með díklófenaki (Arthrotec), bólgueyðandi gigtarlyfi, til að minnka hættu á maga- og skeifugarnarsári af völdum díkófenaks. Mísóprostól eykur líka vöðvaspennu í legi.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
0,2 mg í senn 2-4 sinnum á dag.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
U.þ.b. 15 mín.

Verkunartími:
2-3 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Með því að taka lyfið inn strax eftir máltíðir er hægt að draga úr tíðni aukaverkana.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Hætta má töku lyfsins þegar forsendur fyrir töku þess eru ekki lengur til staðar.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Hafðu samband við lækni ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni.

Langtímanotkun:
Án vandkvæða.


Aukaverkanir

Óþægindi frá meltingarvegi eru algengustu aukaverkanir lyfsins.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Höfuðverkur, svimi          
Kviðverkir og vindverkir          
Niðurgangur, hægðatregða og meltingartruflanir          
Óþægindi frá kynfærum kvenna          
Uppköst          

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með æðasjúkdóma
  • þú sért með bólgusjúkdóm í meltingarvegi

Meðganga:
Lyfið má ekki nota á meðgöngu vegna áhrifa þess á leg.

Brjóstagjöf:
Ekki er vitað hvort lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Getur ert magaslímhúð. Æskilegt er að halda áfengisneyslu í lágmarki meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.