Magnesia medic

Sýrubindandi lyf | Verðflokkur: 0 | Lausasölulyf

Virkt innihaldsefni: Magnesíumhýdroxíð

Markaðsleyfishafi: Viatris ApS | Skráð: 1. febrúar, 2006

Magnesíumhýdroxíð tilheyrir flokki hægðalyfja sem eru sölt. Hægðalosandi virkni lyfsins felst í því að magnesíumhýdroxíð bindur vatn í þörmunum þannig að hægðirnar verða þynnri og þarmarnir þenjast út og örva þannig þarmahreyfingar. Magnesíumhýdroxíð binst einnig magasýrum eftir inntöku og minnkar þannig virkni þeirra og er því einnig notað við ofmyndun magasýru en hún veldur magaóþægindum, brjóstsviða og nábít. Of mikil myndun magasýru í langan tíma getur leitt til sáramyndunar í vélinda, maga og skeifugörn.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Við hægðatregðu: 1000-1500 mg eftir þörfum. Sýrubindandi: 500-1000 mg eftir þörfum. Við magasári: 1000-1500 mg 1 og 3 klst. eftir aðalmáltíð dagsins og fyrir svefn.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Við hægðatregðu eru það 6-8 klst.

Verkunartími:
6-8 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ef lyfið er tekið við tilfallandi einkennum má hætta töku þess þegar einkennin eru ekki lengur til staðar. Ef lyfið er tekið við magasári þá á ekki að hætta töku þess nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru mjög stórir skammtar eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Getur haft áhrif á magn kalks og fosfórs í líkamanum. Ekki skal nota lyfið í langan tíma nema í samráði við lækni.


Aukaverkanir

1-5% sjúklinga sem nota lyfið fá aukaverkanir, oftast meltingaróþægindi.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Hjartabilun        
Höfuðverkur          
Kviðverkir, niðurgangur, vindgangur          
Ógleði, uppköst, vanlíðan          
Sljóleiki, vöðvamáttleysi        

Milliverkanir

Magnesia medic getur dulið einkenni blæðinga í meltingarvegi (kviðverkir) sem eru afleiðing meðferðar með bólgueyðandi lyfjum og gigtarlyfjum.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með skerta nýrnastarfsemi
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Engin þekkt áhætta er af notkun lyfsins á meðgöngu. Ekki taka nein lyf á fyrstu 3 mánuðum meðgöngu nema í samráði við lækni.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk en í venjulegum skömmtum er ólíklegt að það hafi áhrif á barnið.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 15 ára nema í samráði við lækni.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir nema ef um skerta nýrnastarfsemi sé að ræða, þá eru minni skammtar notaðir.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Getur ert magaslímhúð. Æskilegt er að halda áfengisneyslu í lágmarki meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.

Annað:
Til að lyfið verki sem best gegn hægðatregðu er mikilvægt að drekka mikinn vökva.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.