Eklira Genuair

Lyf gegn teppusjúkdómum í öndunarvegi | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Aklídiníumbrómíð

Markaðsleyfishafi: Covis Pharma Europe B.V. | Skráð: 1. janúar, 2013

Virka efnið í Eklira Genuair er aklídiníum sem tilheyrir flokki lyfja sem nefnast berkjuvíkkandi lyf. Berkjuvíkkandi lyf slaka á öndunarvegi og halda berkjugreinum opnum. Eklira Genuair er þurrduftsinnöndunartæki sem nýtir andardrátt þinn til að koma lyfinu ofan í lungun. Þetta auðveldar öndun hjá sjúklingum með langvinna lungnateppu. Lyfið er notað til að opna öndunarveg og draga úr einkennum langvinnrar lungnateppu, sem er alvarlegur, langvinnur lungnasjúkdómur sem einkennist af öndunarerfiðleikum. Regluleg notkun Eklira Genuair getur auðveldað öndun og dregið úr áhrifum sjúkdómsins á daglegt líf þegar sjúkdómnum fylgir viðvarandi mæði.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Innöndunarduft

Venjulegar skammtastærðir:
Einn 322 µg innöndunarskammtur af aklídiníumi tvisvar á sólarhring.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Innan við 30 mín.

Verkunartími:
Um 12 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá. Notið innan 90 daga frá því að pokinn er opnaður. Geymið Genuair innöndunartækið í pokanum þar til tímabil lyfjagjafar hefst.

Ef skammtur gleymist:
Notaðu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að nota lyfið eins og venjulega. Ekki nota tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Notaðu lyfið svo lengi sem læknir segir fyrir um. Einkenni sjúkdómsins geta aftur komið fram þegar notkun lyfsins er hætt. Ekki hætta notkun lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef barn notar lyfið eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni eða hringja í 112.

Langtímanotkun:
Án vandkvæða.


Aukaverkanir

Ofnæmisviðbrögð geta komið fyrir, en þó er það mjög sjaldgæft (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum). Hættu að nota lyfið og hafðu umsvifalaust samband við lækni ef þú bólgnar í andliti, hálsi, vörum eða tungu (með eða án erfiðleika við að anda eða kyngja), finnur fyrir svima eða aðsvifi, hraðari hjartslætti eða færð upphleyptar bólur með miklum kláða (ofsakláði), þar sem þessi einkenni kunna að vera merki um ofnæmisviðbrögð.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Aukinn hósti          
Hraður hjartsláttur          
Höfuðverkur          
Niðurgangur, ógleði          
Skútabólga, kvef          
Sundl, svimi          

Milliverkanir

.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • hvort þú sért með gláku
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með skerta nýrnastarfsemi
  • þú sért með stækkaðan blöðruhálskirtil
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Ekki er mælt með notkun lyfsins hjá þunguðum konum nema í samráði við lækni.

Brjóstagjöf:
Ekki er er mælt með notkun lyfsins hjá nonum með börn á brjósti nema í samráði við lækni.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 18 ára.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.