Atrovent

Lyf gegn teppusjúkdómum í öndunarvegi | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt, heimilt að selja nefúða í lausasölu

Virkt innihaldsefni: Ípratrópíum

Markaðsleyfishafi: Boehringer Ingelheim

Ípratrópíum víkkar lungnaberkjur. Atrovent innúðalyf og lausn fyrir eimgjafa eru gefin sjúklingum fyrirbyggjandi. Lyfin eru sömuleiðis notuð við lungnaberkjuþrengingum hjá astmasjúklingum, sjúklingum með langvinna berkjubólgu eða langvarandi lungnateppu.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Innúðalyf og lausn fyrir eimgjafa.

Venjulegar skammtastærðir:
Innúðalyf: 2 úðaskammtar (80 míkrógrömm) 4 sinnum á dag. Hámark 12 úðaskammtar á sólarhring. Lausn fyrir eimgjafa, fullorðnir: 250-500 míkrógrömm 3-4 sinnum á dag. Börn: 250 míkrógrömm 3-4 sinnum á dag.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Innan við 15 mín., hámarksvirkni næst eftir 1-2 klst.

Verkunartími:
Um 6 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Notaðu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að nota lyfið eins og venjulega. Ekki nota tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta notkun lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef notaðir eru stórir skammtar eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Læknir þarf að fylgjast með framvindu sjúkdómsins. Mögulegt er að bólgur í lungnaberkjum aukist án þess að sjúklingur verði þess var.


Aukaverkanir

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Hósti, særindi í hálsi (innöndunarlyf)          
Hraður hjartsláttur, hjartsláttarónot        
Höfuðverkur, sundl          
Meltingaróþægindi, munnþurrkur, ógleði (innöndunarlyf)          
Sjóntruflanir        
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      
Þvagtregða        

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með gláku
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með sjúkdóm í blöðruhálskirtli
  • þú sért með þvagtregðu
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum.

Brjóstagjöf:
Ekki er vitað hvort lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Innöndunarlyfið er ekki ætlað börnum yngri en 7 ára. Börn mega aðeins nota lyfið undir eftirliti fullorðinna.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið getur valdið sundli og sjóntruflunum. Ekki aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.