Spiolto Respimat

Lyf gegn teppusjúkdómum í öndunarvegi | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Tíótrópíum Olodaterol

Markaðsleyfishafi: Boehringer Ingelheim | Skráð: 1. janúar, 2016

Spiolto Respimat inniheldur tvö virk efni sem nefnast tiotropium og olodaterol. Þau tilheyra flokki lyfja sem nefnast langverkandi berkjuvíkkandi lyf. Tiotropium tilheyrir undirflokknum andkólínvirk lyf; olodaterol tilheyrir undirhópnum langverkandi beta2 örvar. Spiolto Respimat auðveldar öndun hjá fullorðnum sjúklingum með langvinna lungnateppu. Langvinn lungnateppa er langvarandi lungnasjúkdómur sem veldur mæði og hósta. Hugtakið langvinn lungnateppa tengist sjúkdómunum langvinn berkjubólga og lungnaþemba. Spiolto Respimat hjálpar til við að opna öndunarveginn og auðveldar fólki öndun. Regluleg notkun Spiolto Respimat getur einnig hjálpað til ef um er að ræða samfelld andþyngsli í tengslum við sjúkdóminn og minnkað áhrif hans á daglegt líf. Vegna þess að langvinn lungnateppa er langvarandi sjúkdómur á að nota Spiolto Respimat daglega en ekki einungis þegar öndunarerfiðleikar eða önnur einkenni langvarandi lungnateppu koma fram.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Innöndunarlausn.

Venjulegar skammtastærðir:
2 úðanir einu sinni á dag, helst alltaf á sama tíma dags.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Innan við 30 mín.

Verkunartími:
Um 24 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá. Lyfið má ekki frjósa. Lyfið geymist í 2 mánuði frá fyrstu notkun.

Ef skammtur gleymist:
Notaðu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að nota lyfið eins og venjulega. Ekki nota tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Notaðu lyfið svo lengi sem læknir segir fyrir um. Einkenni sjúkdómsins geta aftur komið fram þegar notkun lyfsins er hætt. Ekki hætta notkun lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef barn notar lyfið eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Án vandkvæða.


Aukaverkanir

Algengasta aukaverkunin sem skráð hefur verið er munnþurrkur, en hann var venjulega vægur og hvarf oft með áframhaldandi meðferð.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Hraður hjartsláttur, hjartsláttarónot        
Munnþurrkur          
Sveppasýking í munni        
Sýking og bólga í nefi og koki        
Útbrot og mikill kláði          
Þvagtregða        

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með gláku
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með skerta nýrnastarfsemi
  • þú sért með stækkaðan blöðruhálskirtil
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum.

Brjóstagjöf:
Ekki er vitað hvort lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 18 ára.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Komi fram sundl eða þokusýn meðan þú notar Spiolto Respimat skaltu ekki aka eða nota tæki eða vélar.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Ekki leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.