Braltus

Lyf gegn teppusjúkdómum í öndunarvegi | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Tíótrópíum

Markaðsleyfishafi: Teva B.V. | Skráð: 1. september, 2018

Braltus er ætlað sjúklingum með langvinna lungnateppu. Tíótrópíum, virka efni lyfsins, er langvirkt og berkjuvíkkandi. Það veldur vöðvaslökun í lungnaberkjum, víkkar með því móti öndunarveginn og auðveldar öndun. Vegna langrar verkunar er tíótrópíum hentugt til viðhaldsmeðferðar við langvinnri lungnateppu. Sjúkdómurinn er langvinnur á að nota lyfið á hverjum degi og hjálpar lyfið þá við samfelld andþyngsli, mæði og hósta. Áhrif tíótrópíums koma ekki strax fram eftir innöndun og því hentar það ekki sem neyðarlyf við einkennum astma.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Innöndunarduft.

Venjulegar skammtastærðir:
1 skammtur (10 míkrógrömm) með Zonda innöndunartæki EINU SINNI á dag, helst alltaf á sama tíma dags. Hylkin má ekki gleypa.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Innan við 30 mín.

Verkunartími:
Um 24 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá. Lyfið má ekki frjósa. Notið lyfið innan 30 daga (15 hylkja glas) eða 60 daga (30 hylkja glas) eftir að glasið hefur verið opnað.

Ef skammtur gleymist:
Notaðu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að nota lyfið eins og venjulega. Ekki nota tvo skammta á sama tíma eða sama sólarhring.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Notaðu lyfið svo lengi sem læknir segir fyrir um. Einkenni sjúkdómsins geta aftur komið fram þegar notkun lyfsins er hætt. Ekki hætta notkun lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Meiri hætta er á að aukaverkanir komi fram eins og munnþurrkur, hægðatregða, erfiðleikar við þvaglát, hjartsláttarónot eða þokusýn. Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222).

Langtímanotkun:
Án vandkvæða.


Aukaverkanir

Algengasta aukaverkunin sem skráð hefur verið er munnþurrkur, en hann var venjulega vægur og hvarf oft með áframhaldandi meðferð.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Hraður hjartsláttur, hjartsláttarónot        
Hægðatregða          
Höfuðverkur          
Munnþurrkur          
Sveppasýking í munni        
Sýking og bólga í nefi og koki        
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      
Þvagtregða        

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með gláku
  • þú sért með hjartasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með skerta nýrnastarfsemi
  • þú sért með stækkaðan blöðruhálskirtil
  • þú hafir fengið hjartaáfall
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með ofnæmi fyrir atrópíni eða skildum efnum
  • þú sért með ofnæmi fyrir laktósa eða öðrum sykrum

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum.

Brjóstagjöf:
Ekki er vitað hvort lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 18 ára.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Aukaverkanir lyfsins gæti haft áhrif á hæfni til aksturs. Ekki aka bifreið fyrr en reynsla er komin á notkun lyfsins.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.