Enstilar

Psoriasislyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Betametasón_ Kalcípótríól

Markaðsleyfishafi: Leo Pharma | Skráð: 1. júní, 2018

Enstilar inniheldur tvö virk efni, kalcípótríól og betametasón. Kalcípótríól er notað við psoríasis (skellusóra) og er það efnafræðilega skylt D-vítamíni. Psoríasis orsakast af of mikilli fjölgun húðfrumna og röskun á starfsemi þeirra. Húðin flagnar og skemmdir eða sár myndast í henni. Kalcípótríól hefur áhrif á afritun erfðaefnis frumna í húð og vinnur þannig á móti of mikilli fjölgun húðfrumna. Betametasón bælir myndun efna sem framkalla bólgur og virkja ónæmiskerfið. Það hefur því bólgueyðandi, kláðastillandi, æðaherpandi og ónæmisbælandi áhrif. Sterar sem notaðir eru í húðlyf skiptast gróflega í 4 flokka eftir styrkleika. Betametasón er tiltölulega öflugur steri og tilheyrir flokki 3, næstöflugasta flokknum. Enstilar er notað útvortis á húð og í hársvörð við slæmum psoríasis sem þykir viðráðanlegur með útvortis meðferð.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Útvortis húðfroða.

Venjulegar skammtastærðir:
Borið á psoríasisbletti 1 sinni á dag í 4 vikur. Hámarsskammtur ætti ekki að fara yfir 15 g á dag sem samsvarar því að úða lyfinu samfleytt í 1 mínútu. Hendur skal þvo eftir notkun.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Misjafnt eftir ástandi sjúklings.

Verkunartími:
4 vikur eftir stöðuga notkun lyfsins.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita og varið gegn sólarljósi þar sem börn hvorki ná til né sjá. ATH: Mjög eldfimur úðavökvi, þrýstiumbúðir getur sprungið ef hitað. Farga skal lyfinu 6 mánuðum eftir að umbúðir eru fyrst opnaðar.

Ef skammtur gleymist:
Notaðu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að nota lyfið eins og venjulega. Ekki nota tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Notaðu lyfið svo lengi sem læknir segir fyrir um. Einkenni sjúkdómsins geta komið fram aftur þegar notkun lyfsins er hætt. Það getur verið nauðsynlegt að hætta notkun lyfsins smám saman.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Hafðu samband við lækni eða eitrunarmiðstöð s: 543-2222 ef notað er of stór skammtur af lyfinu. Stærri skammtar en ráðlagðir eru geta haft áhrif á kalkbúskap líkamans og aukið magn kalsíum í blóði, einkenni þess eru: Ógleði, harðlífi, þorsti og tíð þvaglát. Þar sem lyfið inniheldur stera geta stórir skammtar í langan tíma leitt til húðþynningar eða almennra aukaverkana.

Langtímanotkun:
Lyfið er venjulega ekki ætlað til langtímanotkunar. Ráðlagður meðferðartími er 4 vikur en læknirinn getur ákveðið annan meðferðartíma. Frekari meðferð skal vera undir eftirliti læknis. Æskilegt er að fylgjast reglulega með kalsíumi í blóði þegar lyfið er notað í langan tíma. Meiri hætta er á því að aukaverkanir af betametasóni komi fram við langvarandi notkun, það gæti meðal annars valdið húðþynningu.


Aukaverkanir

Við meðhöndlun á stórum húðsvæðum geta almenn áhrif barkstera komið fram. Afleiðingarnar geta verið kringluleitara andlitslag, beinþynning og hömlun á vexti. Þetta er hins vegar mjög sjaldgæft.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Almenn steraáhrif      
Húðþynning        
Ógleði, hægðatregða, þorsti og tíð þvaglát      
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar    
Þokusýn eða augu viðkvæm fyrir ljósi      
Sviðatilfinning í húð        

Milliverkanir

Forðast skal samhliða notkun annarra stera í hársvörð.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með sykursýki
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú hafir haft röskun á kalkbúskap líkamans
  • þú sért með brátt psoríasis þar sem húðin er rauð, flagnandi og með graftarbólum
  • þú sért með sár og sáramyndun eða einhver önnur húðvandamál
  • þú sért með húðsýkingu
  • þú sért með rósroða

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum.

Brjóstagjöf:
Betametasón berst í brjóstamjólk en í venjulegum skömmtum er ólíklegt að það hafi áhrif á barnið. Ekki er vitað hvort kalcípótríól berst í brjóstamjólk.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 18 ára.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Áfengi hefur ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.

Annað:
Lyfið má ekki nota í andlit eða á kynfæri. Varast skal að bera smyrslið á stór húðsvæði þar sem húð er sködduð, í húðfellingar og á slímhúð og einnig á húðsvæði undir loftþéttum umbúðum. Forðast skal mikla veru í sólarljósi.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.