Fosrenol

Önnur lyf, ýmis konar | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Lanthanum

Markaðsleyfishafi: Takeda Pharma | Skráð: 1. mars, 2006

Fosrenol inniheldur virka efnið lanthanum. Lyfið er ætlað sjúklingum með langvinna nýrnabilun sem eru í blóðskilun eða samfelldri kviðskilun, en þessir einstaklingar eiga erfitt með að hafa stjórn á fosfatgildum í blóðinu. Lanthanum hefur mikla sækni í fosfat og binst því í fæðunni í meltingarveginum. Fosfat sem binst lyfinu kemst ekki út í blóðrás líkamans og styrkur þess í blóðinu lækkar þar af leiðandi.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Tuggutöflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
750-3000 mg á dag. Töflurnar skal tyggja með mat eða strax eftir mat og forðast skal að kyngja þeim heilum.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Einstaklingsbundið.

Verkunartími:
Einstaklingsbundinn.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Breytt mataræði er hluti af meðferðinni þar sem reynt er að stýra fosfat- og vökvaneyslu.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru mjög stórir skammtar eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Fylgjast þarf náið með sermisþéttni fosfats og breyta lyfjaskammti eftir því sem við á. Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins lengur en í 2 ár.


Aukaverkanir

Algengustu aukaverkanir lyfsins eru einkenni frá meltingarvegi.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Aukin tíðni beinbrota        
Bjúgur          
Krampar í vöðvum og kviði          
Kviðverkir, hægðatregða og niðurgangur          
Náladofi í höndum og fótum          
Ógleði og uppköst          
Sinadrættir í andliti og fótum          
Uppþemba, brjóstsviði          
Útbrot og kláði        
Verkir í brjóstkassa        

Milliverkanir

Fosrenol getur haft áhrif á virkni sumra lyfja séu þau tekin inn samtímis. Láttu alltaf líða 2 klst. milli þess sem Fosrenol og önnur lyf eru tekin inn.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með skerta lifrarstarfsemi
  • þú sért með blóðfosfatskort

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins á meðgöngu.

Brjóstagjöf:
Ekki er vitað hvort lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 18 ára.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Ekki neyta áfengis meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.