Ciprofloxacin Alvogen

Sýklalyf | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Cíprófloxacín

Markaðsleyfishafi: Alvogen | Skráð: 1. júní, 2009

Cíprófloxacín er breiðvirkt sýklalyf. Það hindrar afritun erfðaefnis í bakteríum og kemur þannig í veg fyrir að frumur skipti eða fjölgi sér. Cíprófloxacín er notað við ýmsum bakteríusýkingum, t.d. í þvagfærum, blöðruhálskirtli, maga og þörmum. Það þolist yfirleitt vel og aukaverkanir þess eru tiltölulega fátíðar. Lyfið hentar þó síður börnum eða þunguðum konum þar sem það getur hugsanlega valdið sinaskemmdum og liðbólgu í börnum. Eins og önnur breiðvirk sýklalyf getur cíprófloxacín raskað eðlilegri bakteríuflóru líkamans og því getur fylgt aukin hætta á sýkingum af völdum sveppa eða baktería sem eru ónæmar fyrir lyfinu.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku

Venjulegar skammtastærðir:
Fullorðnir: 500-1500 mg á dag í 1-2 skömmtum. Börn: 10-20 mg á hvert kg líkamsþyngdar 2svar á dag. Töflurnar gleypist heilar með vatnsglasi.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Misjafnt eftir því hvar sýkingin er og hversu næmir sýklarnir eru fyrir lyfinu. Eftir inntöku nær lyfið hámarksþéttni í blóði á 1-2 klst.

Verkunartími:
Um 12 klst. eftir stakan skammt.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Forðist koffein á meðan lyfið er tekið. Mjólkurmatur og steinefnabættur ávaxtasafi getur dregið úr nýtingu á lyfinu, taktu því lyfið 1 klst. fyrir eða 2 klst. eftir að hafa neytt slíkra drykkja eða mjólkurmatar.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Taktu lyfið eins lengi og læknir segir til um eða ljúktu við skammtinn sem var úthlutaður, jafnvel þótt einkenni sýkingarinnar séu ekki lengur til staðar. Annars er hætta á því að sýkingin nái sér aftur upp og að bakteríur myndi ónæmi fyrir lyfinu.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru mjög stórir skammtar eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Cíprófloxacín er yfirleitt notað í skamman tíma í einu. Ef þörf þykir að nota það í langan tíma er æskilegt að fylgst sé reglulega með starfsemi nýrna og lifrar.


Aukaverkanir

Óþægindi frá meltingarvegi eru algengust, en tæplega 4% þeirra sem taka lyfið finna fyrir þessum einkennum.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Gula        
Hiti, slappleiki, lystarleysi og marblettir        
Hraður hjartsláttur        
Krampar        
Meltingartruflanir, kviðverkir, vindgangur          
Minnkuð matarlyst          
Ógleði, uppköst, niðurgangur          
Svimi, höfuðverkur, þreyta          
Útbrot, kláði og hiti í húð          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      
Æsingur, skjálfti, rugl          
Viðbrögð á stungustað (innrennslislyf)          

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með hjartasjúkdóm
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir einhverjum lyfjum
  • þú hafir fengið krampa eða sért með flogaveiki
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk og getur haft áhrif á barnið.

Börn:
Skammtar eru háðir sýkingu og líkamsþyngd.

Eldra fólk:
Skammtar eru háðir sýkingu.

Akstur:
Í stöku tilfellum getur lyfið valdið svima og skert þannig aksturshæfni. Ekki aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og keppni.

Annað:
Forðast skal sólarljós og útfjólublátt ljós í miklum mæli meðan á meðferð stendur.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.