Oracea

Sýklalyf | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Doxýcýklín

Markaðsleyfishafi: Galderma Nordic | Skráð: 1. desember, 2011

Doxýcýklín tilheyrir flokki tetracýklín sýklalyfja. Sýklalyf í þessum flokki eru breiðvirk, þ.e. þau virka á margar tegundir sjúkdómsvaldandi baktería. Oracea er ætlað til meðferðar við nabba- og graftarmyndun hjá fullorðnum einstaklingum með rósroða í andliti. Eins og önnur breiðvirk sýklalyf getur doxýcýklín raskað eðlilegri bakteríuflóru líkamans. Því getur fylgt aukin hætta á sýkingum af völdum sveppa eða baktería sem eru ónæmar fyrir lyfinu.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Hylki til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
40 mg á dag, að morgni. Hylkin takist með vatnsglasi. Má ekki taka þau inn útafliggjandi.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Ekki að fullu þekkt.

Verkunartími:
24 klst. eftir stakan skammt.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum, upprunalegum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Taktu lyfið eins lengi og læknir segir til um eða ljúktu við skammtinn sem var úthlutaður, jafnvel þótt einkenni sýkingarinnar séu ekki lengur til staðar. Annars er hætta á því að sýkingin nái sér aftur upp og bakteríur myndi ónæmi fyrir lyfinu.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru mjög stórir skammtar eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Doxýcýklín er venjulega ekki notað lengi í senn. Meta skal meðferðina eftir 6 vikur og eins 4 vikum eftir að meðferð lýkur.


Aukaverkanir

Algengustu aukaverkanir lyfsins eru sýkingar í efri öndunarvegi, niðurgangur og hár blóðþrýsingur.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Háþrýstingur          
Hiti, slappleiki, lystarleysi og marblettir        
Höfuðverkur          
Kvíði          
Kviðverkir, niðurgangur          
Mikill höfuðverkur, ógleði og uppköst      
Mislitun glerungs hjá börnum          
Munnþurrkur          
Sveppasýking          
Sýking í efri öndunarvegi          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      
Verkir          

Milliverkanir

Kalk, þ.m.t. mjólk, og járn verður að gefa a.m.k. 3 klst. frá inntöku lyfsins.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með ofnæmi fyrir tetracýklín lyfjum
  • þú sért með vöðvaslensfár (myasthenia gravis)
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með skerta lifrarstarfsemi
  • þú sért með sýruþurrð
  • þú eigir tilhneigingu til að fá sveppasýkingu

Meðganga:
Lyfið getur aukið líkur á fósturskaða sé það notað á meðgöngu.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk og getur fræðilega haft áhrif á barnið.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 12 ára.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Getur dregið úr áhrifum lyfsins, sérstaklega hjá áfengissjúklingum.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.

Annað:
Sólarljós eykur líkur á ljósnæmi meðan á meðferð stendur.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.