Fucidin

Sýklalyf húðlyf | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Fúsidínsýra

Markaðsleyfishafi: Leo Pharma | Skráð: 1. apríl, 1989

Fucidin inniheldur fúsidínsýru en það er sýklaeyðandi efni með þröngt verkunarsvið. Sýran drepur eða hemur fjölgun nokkurra tegunda baktería sem valda oft sýkingum í húð, t.d. Staphylococcus og Propionbacterium (veldur þrymlabólum). Sýran hefur einnig áhrif á bakteríustofna sem hafa myndað ónæmi fyrir öðrum sýklalyfjum, t.d. pensilínlyfjum.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Útvortis krem og smyrsli.

Venjulegar skammtastærðir:
Borið á sýkt húðsvæði í þunnu lagi 2-3svar á dag.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Misjafnt eftir tegund sýkils og staðsetningu sýkingar.

Verkunartími:
Ekki að fullu þekktur.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Notaðu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að nota lyfið eins og venjulega. Ekki nota tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Notaðu lyfið eins lengi og læknir segir fyrir um þótt einkenni sýkingarinnar séu ekki lengur til staðar. Hætti lyfjanotkun of snemma gæti sýkingin náð sér aftur á strik.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda.

Langtímanotkun:
Lyfið er aðeins notað í skamman tíma í senn við tilfallandi sýkingum.


Aukaverkanir

Aukaverkanir eru oftast vægar og minnka eftir fyrstu dagana.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Sviði, erting í húð          
Útbrot og mikill kláði          

Milliverkanir

Engar milliverkanir eru þekktar við þetta lyfjaform.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Engin þekkt áhætta er af notkun lyfsins á meðgöngu. Ekki nota nein lyf á fyrstu 3 mánuðum meðgöngu nema í samráði við lækni.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk en í venjulegum skömmtum er ólíklegt að það hafi áhrif á barnið.

Börn:
Venjulegar skammtastærðir.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Áfengi hefur ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.

Annað:
Lyfið má ekki bera á geirvörtur.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.