Fucidin-Hydrocortison

Barksterar húðlyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Fúsidínsýra Hýdrókortisón_

Markaðsleyfishafi: Leo Pharma | Skráð: 1. febrúar, 1998

Fucidin-Hydrocortison inniheldur tvö virk efni, fúsidínsýru og hýdrókortisón. Fúsidínsýra er sýklaeyðandi efni með þröngt verkunarsvið. Hún drepur eða hemur fjölgun nokkurra tegunda baktería sem valda oft sýkingum í húð. Sýran hefur líka áhrif á bakteríustofna sem hafa myndað ónæmi fyrir öðrum sýklalyfjum eins og pensilínlyfjum. Hýdrókortisón er sterahormón sem myndast í nýrnahettunum. Það bælir myndun efna sem framkalla bólgur og virkja ónæmiskerfið og með því dregur það úr bólgum, kláða og ofnæmiseinkennum. Sterar sem eru notaðir í húðlyf skiptast gróflega í 4 flokka eftir styrkleika. Hýdrókortisón er vægur steri og tilheyrir flokki 1, vægasta flokknum. Fucidin-Hydrocortison er notað útvortis á húð við exemi eða húðbólgu og þegar sýking er líka til staðar.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Útvortis krem.

Venjulegar skammtastærðir:
Borið á sýkt húðsvæði í þunnu lagi 3svar á dag.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Misjafnt eftir ástandi sjúklings.

Verkunartími:
Misjafn eftir ástandi sjúklings.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Notaðu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að nota lyfið eins og venjulega. Ekki nota tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Notaðu lyfið eins lengi og læknir segir fyrir um þótt einkenni sýkingarinnar séu ekki lengur til staðar. Hætti notkun of snemma gæti sýkingin náð sér aftur á strik.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Lyfið er aðeins notað í skamman tíma í senn við tilfallandi sýkingum.


Aukaverkanir

Aukaverkanir eru sjaldgæfar og almennt vægar.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Sviði, erting í húð          
Útbrot og mikill kláði          

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Engin þekkt áhætta er af notkun lyfsins á meðgöngu. Ekki nota nein lyf á fyrstu 3 mánuðum meðgöngu nema í samráði við lækni.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk en í venjulegum skömmtum er ólíklegt að það hafi áhrif á barnið.

Börn:
Venjulegar skammtastærðir.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Áfengi hefur ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.

Annað:
Kremið má ekki bera á geirvörtur.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.