Fucithalmic

Augnlyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Fúsidínsýra

Markaðsleyfishafi: Amdipharm | Skráð: 1. apríl, 1988

Fúsidínsýra er sýklaeyðandi efni með þröngt verkunarsvið. Hún drepur eða hemur fjölgun nokkurra tegunda baktería sem valda oft sýkingum í húð, t.d. Staphylococcus og Propionbacterium (veldur þrymlabólum). Hún hefur einnig áhrif á bakteríustofna sem hafa myndað ónæmi fyrir öðrum sýklalyfjum eins og pensilínlyfjum. Fúsidínsýra kemst í gegnum hornhimnu augans og er því nothæf í augndropa við sýkingum í auga. Fucithalmic augndropar eru notaðir við augnsýkingum af völdum baktería sem eru næmar fyrir fúsidínsýru.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Augndropar.

Venjulegar skammtastærðir:
1 dropi í sýkt auga 2svar á dag. Meðferð skal halda áfram i tvo daga eftir að einkenni eru horfin.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Misjafnt eftir tegund sýkils.

Verkunartími:
Ekki að fullu þekktur.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá. Augndropa skal nota innan 4ra vikna frá því að innri umbúðir eru rofnar.

Ef skammtur gleymist:
Notaðu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að nota lyfið eins og venjulega. Ekki nota tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Notaðu lyfið svo lengi sem læknir segir fyrir um, líka þótt einkenni sýkingarinnar séu ekki lengur til staðar. Ef notkun er hætt of snemma getur sýkingin náð sér aftur á strik.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda.

Langtímanotkun:
Lyfið er aðeins notað í skamman tíma í senn við tilfallandi sýkingum.


Aukaverkanir

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Erting og sviði í auga          
Rauð og bólgin augu          
Útbrot, kláði, bjúgur      

Milliverkanir

Engar milliverkanir eru þekktar við þetta lyfjaform. Ef önnur staðbundin augnlyf eru notuð samtímis, þurfa að líða a.m.k. 5 mín. á milli ídreypinga.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Engin þekkt áhætta er af notkun lyfsins á meðgöngu. Ekki taka nein lyf á fyrstu 3 mánuðum meðgöngu nema í samráði við lækni.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk en í venjulegum skömmtum er ólíklegt að það hafi áhrif á barnið.

Börn:
Venjulegar skammtastærðir.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Eins og á við um önnur augnlyf getur notkun augndropa valdið tímabundnum sjóntruflunum.

Áfengi:
Áfengi hefur ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.

Annað:
Ekki nota augnlinsur á meðan augndroparnir eru notaðir.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.