Marcain

Staðdeyfilyf | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Búpívakaín

Markaðsleyfishafi: Astra Zeneca

Marcain er notað til staðdeyfingar fyrir skurðaðgerðir og þegar þörf er á bráðri verkjadeyfingu. Það er notað við leiðsludeyfingu þegar óskað er eftir langri verkun, og við utanbastsdeyfingu (epidural). Virka efnið búpívakaín blokkar taugaboð afturkræft og hefur langvarandi staðdeyfandi verkun. Helsti kostur búpívakaíns (með eða án adrenalíns) er sá hve lengi það virkar. Við utanbastsdeyfingu má stýra vöðvalömun með vali á styrkleika lyfsins. Staðdeyfilyf verka með því að hindra myndun og flutning taugaboða um taugar og taugaenda. Almennt gildir um staðdeyfilyf að sársauki hverfur áður en tilfinning og hreyfigeta þverr en það er háð lyfinu sem er notað og hvar það er gefið.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Stungulyf.

Venjulegar skammtastærðir:
Læknir metur skammtastærðir út frá gerð deyfingar og líkamsástandi sjúklings.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Verkun kemur fljótt fram.

Verkunartími:
3-14 klst. eftir vali á lyfi og hvar deyft er.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Lyfið er ekki notað að staðaldri.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Lyfið er ekki notað að staðaldri.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Samstundis skal stöðva gjöf staðdeyfilyfsins ef einkenni bráðrar eitrunar koma fram. Helstu einkenni eru breytt húðskyn í kringum munn, dofi í tungu, vönkun, ofnæm heyrn og suð fyrir eyrum. Sjóntruflanir og vöðvaskjálfti eru alvarlegri og fyrirboði almennra krampa og truflun á eðlilegri öndun. Áhrif á hjarta og æðar geta komið fram í alvarlegri tilvikum. Öll lyf og tæki skulu vera til staðar til að bregðast við bráðatilvikum þegar lyfið er gefið. Markmið meðferðar er að viðhalda öndun, stöðva krampa og styðja blóðrás.

Langtímanotkun:
Lyfið er ekki notað að staðaldri.


Aukaverkanir

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Breytt húðskyn          
Hjartsláttartruflanir, hjartastopp      
Hægur hjartsláttur, breyting á blóðþrýstingi          
Meðvitundarleysi og krampar      
Ógleði, uppköst, sundl          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      
Þvagtregða        

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun
  • þú sért með hjarta- eða æðasjúkdóm
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Engin þekkt áhætta er af notkun lyfsins á meðgöngu. Ekki nota nein lyf á fyrstu 3 mánuðum meðgöngu nema í samráði við lækni.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk en í venjulegum skömmtum er ólíklegt að það hafi áhrif á barnið.

Börn:
Skammtar eru háðir gerð deyfingar og líkamsástandi.

Eldra fólk:
Skammtar eru háðir gerð deyfingar og líkamsástandi.

Akstur:
Ekki aka bíl fyrr en deyfingin er farin úr líkamanum nema um minniháttar deyfingu sé að ræða. Leitaðu ráða hjá lækni sem sér um deyfinguna.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.