Protopic

Önnur húðlyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Takrólímus_

Markaðsleyfishafi: Astellas Pharma | Skráð: 1. júlí, 2003

Protopic er notað til að meðhöndla atópískt exem sem er miðlungs, mikið eða alvarlegt að gerð. Það er notað hjá fullorðnum sem hafa sýnt óviðunandi svörun eða óþol gagnvart hefðbundinni meðferð. Verkunarháttur lyfsins er ekki að fullu þekktur. Öfugt við barkstera til útvortis notkunar veldur Protopic ekki húðrýrnun. Bera má smyrslið á öll svæði líkamans nema á slímhúð.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Útvortis smyrsli.

Venjulegar skammtastærðir:
Borið á í þunnu lagi á sjúkt húðsvæði 2svar á dag. Hendur skal þvo eftir notkun.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Að jafnaði sést bati innan við viku.

Verkunartími:
Misjafn eftir ástandi sjúklings.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Notaðu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að nota lyfið eins og venjulega. Ekki nota tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Notaðu lyfið svo lengi sem læknir segir fyrir um. Meðferð skal haldið áfram þar til einkenni eru horfin. Einkenni sjúkdómsins geta aftur komið fram þegar notkun lyfsins er hætt.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Ofskömmtun eftir staðbundna notkun er ólíkleg. Ef notaðir eru mjög stórir skammtar, ef barn notar lyfið eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni. Ef lyfinu er kyngt skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Protopic má nota sem skammtímameðferð eða langtímameðferð með hléum. Fylgjast skal með þeim sjúklingum sem fá eitlastækkanir.


Aukaverkanir

Algengustu aukaverkanirnar hafa verið viðbrögð á meðferðarstað. Þær gera yfirleitt vart við sig snemma á meðferðartíma og eru flestar vægar og skammvinnar.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Áfengisóþol (andlitsroði eða húðerting eftir neyslu áfengis)          
Brunatilfinning í húð, kláði eða hörundsroði          
Náladofi, þrymlabólur, áblástur (frunsa)          
Truflun á húðskyni          

Milliverkanir

Formlegar rannsóknir á milliverkunum milli staðbundinna lyfja og Protopic smyrslis hafa ekki verið gerðar. Litlar líkur eru á milliverkunum við önnur lyf en gæta skal varúðar þegar stór húðsvæði eru meðhöndluð. Framkvæma skal bólusetningar á meðferðarlausu tímabili. Ekki ætti að bera mýkjandi efni á sama svæði innan 2 klst. fyrir eða eftir notkun lyfsins.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með langvarandi lifrarsjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk og getur haft áhrif á barnið.

Börn:
Venjulegar skammtastærðir. Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 2ja ára.

Eldra fólk:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá eldra fólki. Reynsla hefur þó ekki sýnt fram á neina þörf á breyttri skömmtun.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Áfengi hefur ekki áhrif á verkun lyfsins. Lyfið getur valdið áfengisóþoli sem lýsir sér sem andlitsroði og húðerting eftir neyslu áfengis.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.

Annað:
Á meðan Protopic er notað skal forðast sól. Nota skal sólarvörn og hylja húðina með hentugum fatnaði. Varast ætti snertingu við augu og slímhúð. Ekki er mælt með notkun hyljandi umbúða.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.