Oftan Chlora

Augnlyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Klóramfeníkól

Markaðsleyfishafi: Santen Oy | Skráð: 1. febrúar, 2018

Klóramfeníkól er breiðvirkt sýklalyf. Það hefur áhrif á margar tegundir sjúkdómsvaldandi baktería sem geta verið ónæmar fyrir öðrum sýklalyfjum. Ónæmi baktería fyrir klóramfeníkóli er þó þekkt. Í flestum tilfellum hemur klóramfeníkól vöxt baktería, en það getur líka drepið bakteríur í sumum stofnum. Þegar klóramfeníkól er tekið inn eða gefið í æð getur það valdið alvarlegum aukaverkunum eða raskað starfsemi blóðkorna. Þessar aukaverkanir koma ekki fram þegar lyfið er notað útvortis í skamman tíma. Hér á landi er klóramfeníkól aðeins til sem augnlyf. Klóramfenikól er notað við sýkingum í augum s.s. augnangri og hornhimnubólgu. Það er einnig notað til að fyrirbyggja sýkingar eftir að aðskotahlutur hefur verið fjarlægður úr auga og gegn sári á hornhimnu.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Augnsmyrsli.

Venjulegar skammtastærðir:
Borið í sýkt auga á 3ja klst. fresti eða oftar. Meðferð skal halda áfram í tvo daga eftir að einkenni eru horfin.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Misjafnt. Venjulega 1-3 dagar.

Verkunartími:
6-8 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við í kæli við 2-8°C þar sem börn hvorki ná til né sjá. Má ekki frjósa. Rofin túpa: 28 dagar þegar hún er geymd við lægri hita en 25°C.

Ef skammtur gleymist:
Notaðu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að nota lyfið eins og venjulega. Ekki nota tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Notaðu lyfið jafn lengi og læknir segir til um. Venjulega er lyfið notað áfram í tvo sólarhringa eftir að einkenni sýkingarinnar eru horfin. Hætti notkun of snemma gæti sýkingin náð sér aftur á strik jafnvel þótt einkenni hennar hafi verið horfin.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að valda óþægindum.

Langtímanotkun:
Lyfið er nær eingöngu notað í skamman tíma við tilfallandi sýkingum í augum.


Aukaverkanir

Þegar klóramfeníkól er notað í auga í nokkra daga eru aukaverkanir þess oftast litlar. Þegar breiðvirk sýklalyf eru notuð fylgir alltaf hætta á sýkingu af völdum sveppa eða baktería sem eru ónæmar fyrir lyfinu.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Endursýking          
Rauð og bólgin augu          
Útbrot, kláði, bjúgur      

Milliverkanir

Engar milliverkanir eru þekktar við þetta lyfjaform. Ef önnur staðbundin augnlyf eru notuð samtímis þurfa að líða a.m.k. 5 mín. á milli ídreypinga.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum.

Brjóstagjöf:
Ekki er vitað hvort lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Venjulegar skammtastærðir.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Eins og á við um önnur augnlyf getur notkun augndropa valdið tímabundnum sjóntruflunum.

Áfengi:
Áfengi hefur ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.