Pentasa Sachet

Lyf gegn þarmabólgum | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Mesalazín

Markaðsleyfishafi: Ferring Lægemidler | Skráð: 1. apríl, 1998

Pentasa Sachet, sem inniheldur virka efnið mesalazín, er notað við sárum og bólgusjúkdómum í þörmum og endaþarmi. Einkenni bólgusjúkdóma í þörmum stafa af of mikilli virkni ónæmiskerfisins og langvarandi bólgum sem valda vefjaskemmdum með tímanum. Verkunarmáti mesalazíns er ekki að fullu þekktur, það dregur úr myndun efna sem framkalla bólgur og virkja vissa hluta ónæmiskerfisins. Verkun mesalazíns er að mestu bundin við meltingarveginn. Mesalazín veldur færri aukaverkunum en önnur lyf sem eru notuð við sömu einkennum og þolist yfirleitt betur. Ofnæmisviðbrögð við því eru sjaldgæf.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Forðakyrni til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Skammtar eru einstaklingasbundnir. Fullorðnir: Allt að 4 g á dag. Börn: 20-30 mg á hvert kg líkamsþyngdar á dag. Kyrnið má ekki tyggja.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Bólgur í þörmum: 3 dagar-3 vikur.

Verkunartími:
Allt að 12 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Einkenni sjúkdómsins geta aftur komið fram þegar töku lyfsins er hætt. Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að valda óþægindum. Ef teknir eru stórir skammtar eða vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Án vandkvæða.


Aukaverkanir

Algengustu aukaverkanir lyfsins eru niðurgangur, ógleði, magaverkir og höfuðverkur. Einnig eru uppköst og húðútbrot nokkuð algeng.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Gula        
Hiti, slappleiki, lystarleysi og marblettir      
Höfuðverkur        
Magaverkir, vindgangur, niðurgangur        
Mæði      
Ógleði, uppköst        
Útbrot, kláði        

Milliverkanir

Ekki er mælt með samtímis notkun laktúlósa.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun
  • þú sért með astma
  • þú sért með blóðsjúkdóm
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú hafir fengið magasár
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk en í venjulegum skömmtum er ólíklegt að það hafi áhrif á barnið.

Börn:
Minni skammtar eru notaðir. Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 5 ára.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.