Furix

Þvagræsilyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Fúrósemíð

Markaðsleyfishafi: Artasan ehf

Furix er hraðvirkt og kröftugt þvagræsilyf. Það er notað við bjúg (vökvasöfnun) vegna hjartabilunar, nýrnabilunar eða lifrarbilunar. Lyfið er einnig notað sem þáttur í lyfjameðferð við háum blóðþrýstingi sem stafar af verulega skertri nýrnastarfsemi. Virka efnið fúrósemíð veldur kalíumtapi sem getur leitt til kalíumskorts. Kalíumskortur eykur líkur á óreglulegum hjartslætti, sérstaklega hjá sjúklingum sem eru veilir fyrir hjarta. Til þess að fyrirbyggja kalíumskort er kalíum gefið með fúrósemíði.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Við bjúg: 20-80 mg 1-2svar á dag. Við háþrýstingi: 20-40 mg 2svar á dag Börn: 1-3 mg á hvert kg líkamsþyngdar á dag. Lyfið ætti ekki að taka á kvöldin þar sem lyfið getur kallað á tíð þvaglát um nóttina.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
30-60 mín.

Verkunartími:
Þvagræsandi áhrif: 4-6 klst. eftir inntöku. Blóðþrýstingslækkandi áhrif fúrósemíðs vara lengur.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Þar sem lyfið veldur kalíumtapi er ráðlegt að neyta grænmetis og ávaxta sem innihalda mikið af kalíumi. Töflur skal taka á fastandi maga, að minnsta kosti ½ klst fyrir máltíð eða 2 klst eftir máltið.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá. Geymist á dimmum stað. Ef töflurnar breyta um lit er það merki um að lyfið hafi tapað virkni. Komdu þá töflunum í eyðingu.

Ef skammtur gleymist:
Ekki er ástæða til að hafa áhyggjur ef einn skammtur gleymist. Best er að taka skammtinn um leið og þú manst eftir honum en óæskilegt er að taka lyfið að kvöldi þar sem það getur kallað á tíð þvaglát um nóttina. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Einkenni sjúkdóms geta aftur komið fram þegar töku lyfsins er hætt. Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru mjög stórir skammtar eða vart verður við óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Yfirleitt án vandkvæða. Æskilegt er að fylgst sé reglulega með nýrnastarfsemi og jafnvægi salta í líkamanum.


Aukaverkanir

Langflestar aukaverkanir lyfsins eru skammtaháðar, þ.e. koma frekar fram og eru meiri eftir því sem skammtar eru stærri. Algengasta aukaverkun lyfsins er kalíum- og magnesíumskortur. Lyfið getur einnig aukið þvagsýru í blóði og stuðlað að þvagsýrugigt (uppsöfnun þvagsýru í liðum).

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Gula          
Hiti, slappleiki, lystarleysi og marblettir        
Höfuðverkur, svimi          
Suð fyrir eyrum, skert heyrn          
Útbrot, kláði          

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með blöðruhálskirtilsvandamál
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með sykursýki
  • þú hafir fengið þvagsýrugigt
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Nokkur hætta er á því að lyfið hafi áhrif á fóstur.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk og getur haft áhrif á barnið.

Börn:
Skammtar eru háðir líkamsþyngd.

Eldra fólk:
Minni skammtar eru oft notaðir.

Akstur:
Lyfið getur valdið svima vegna mikils vökvaútskilnaðar. Ekki aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Veldur líka auknum vökvaútskilnaði og því eru meiri líkur á vökvaskorti og timburmönnum. Æskilegt er að halda áfengisneyslu í lágmarki meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Bannað í og utan keppni.

Annað:
Húðin getur verið viðkvæmari fyrir sterku sólarljósi meðan lyfið er tekið. Fúrósemíð getur aukið blóðsykur og því verið varasamt fyrir sykursýkisjúklinga.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.