Ropinirole Alvogen

Lyf við Parkinsonsjúkdómi | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Rópíníról

Markaðsleyfishafi: Alvogen | Skráð: 1. febrúar, 2012

Ropinirole Alvogen er lyf við parkinsonsveiki. Sjúkdómseinkenni parkinsonsveiki stafa af ójafnvægi milli taugaboðefnanna asetýlkólíns og dópamíns í heila þaðan sem samhæfingu hreyfinga er stjórnað. Magn dópamíns minnkar og vægi asetýlkólíns verður hlutfallslega of mikið. Í parkinsonsveiki hrörna taugafrumur sem framleiða dópamín. Rópíníról, virka efnið í Ropinirol Alvogen, er dópamínviðtakaörvi. Það eykur áhrif dópamíns, sem er framleitt í líkamanum, og slær um leið á sjúkdómseinkennin. Rópíníról er ýmist notað eitt í upphafsmeðferð við parkinsonsveiki eða í samsettri meðferð með parkinsonslyfinu levódópa og á seinni stigum sjúkdómsins.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Einstaklingsbundnar. 1 tafla 3svar á dag. Skammtur er aukinn smám saman. Töflurnar takist með mat.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Skammtur er lítillega aukinn til að byrja með þar til æskileg áhrif nást. Vænta má áhrifa eftir 4 vikur.

Verkunartími:
Misjafn eftir einstaklingum.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við eða undir stofuhita, varið ljósi, þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu. Ef meðferð er stöðvuð í nokkra daga þarf að hefja skammtaaðlögun á ný.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni. Þegar hætt er á lyfinu skal minnka skammtinn smám saman á einni viku.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Án vandkvæða en ráðlegt er að fara reglulega í eftirlit hjá lækni. Nánar ákveðið í samráði við lækni.


Aukaverkanir

Til að draga úr aukaverkunum af völdum lyfsins hefur reynst vel að minnka skammtastærðina smám saman og auka inntökuna svo aftur rólega. Í töflunni eru birtar helstu aukaverkanir ef lyfið er tekið eitt sér. Í samsetningu með levódópa eru helstu aukaverkanir ósjálfráðar hreyfingar, ógleði, ofskynjanir og rugl. Alltaf skal leita læknis ef vart verður við ósjálfráðar hreyfingar.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Bjúgur í fótum        
Breytingar á hegðun eða skapferli        
Kviðverkir, meltingartruflanir, brjóstsviði        
Ofskynjanir        
Ógleði og uppköst        
Ósamhæfðar hreyfingar        
Sundl, svimi        
Svefnhöfgi        
Svimi þegar staðið er upp        
Yfirlið        

Milliverkanir

Ef sjúklingur byrjar eða hættir á uppbótarhormónameðferð meðan á meðferð stendur getur þurft að aðlaga skammtastærð.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með hjarta- eða æðasjúkdóm
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með sögu um geðsjúkdóm

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum.

Brjóstagjöf:
Lyfið getur hamlað mjólkurmyndun. Lyfið á ekki að nota samhliða brjóstagjöf.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 18 ára.

Eldra fólk:
Skammtastærðir eru einstaklingsbundnar.

Akstur:
Lyfið getur haft slævandi áhrif og haft áhrif á aksturshæfni. Ekki aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Áfengi getur magnað slævandi áhrif lyfsins. Æskilegt er að halda áfengisneyslu í lágmarki meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.