Invega

Sefandi lyf | Verðflokkur: G/0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Paliperídón

Markaðsleyfishafi: Janssen-Cilag | Skráð: 1. febrúar, 2008

Invega er sefandi lyf. Það tilheyrir flokki geðrofslyfja og er notað til meðferðar við geðklofa. Einkenni sjúkdómsins stafar að hluta til af of mikilli virkni ákveðinna taugaboðsefna í heila. Hlutverk lyfsins er að draga úr virkni þessara efna og slá þar af leiðandi á einkenni geðklofa. Sjúkdómurinn hefur einkenni eins og ofheyrnir, ofskynjanir, ranghugmyndir, ofsóknarkennd, einangrun frá samfélaginu, samhengislaust tal, áhugaleysi og tilfinningalega deyfð. Einnig getur verið að þeir sem eru með þennan sjúkdóm séu þunglyndir, haldnir kvíða, sektarkennd eða taugaspennu. Invega er nýlegt lyf og áhrif þess á boðefnakerfi heilans eru mun jákvæðari en eldri geðrofslyfja. Lyfið hefur til að mynda færri og ekki jafn alvarlegar aukaverkanir og þau eldri.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Forðatöflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
3-12 mg að morgni, með eða án matar en ávallt með sama hætti. Töflurnar gleypist heilar með vatnsglasi. Má hvorki brjóta þær, skipta þeim né tyggja.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Nokkrir dagar.

Verkunartími:
A.m.k. 24 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Lyfið getur valdið þyngdaraukningu og því er ráðlegt að sneiða hjá orkuríkri fæðu. Fæða hefur ekki áhrif á verkun lyfsins, og að öðru leyti þarf ekki að breyta mataræði.

Geymsla:
Geymist í lokuðum og upprunalegum umbúðum, varið raka, við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Sjúkdómseinkenni geta aftur komið fram þegar hætt er að taka lyfið. Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Hafðu samband við lækninn þinn eða bráðamóttöku næsta sjúkrahúss sem fyrst. Þú gætir fundið fyrir syfju, þreytu, óeðlilegum líkamshreyfingum, jafnvægistruflunum, lækkuðum blóðþrýstingi, óeðlilegum hjartslætti og erfiðleikum við gang.

Langtímanotkun:
Merki um síðkomna hreyfitruflun (tardive dyskinesia) getur komið fram við langtímanotkun og þarf hugsanlega að minnka skammta eða hætta meðferð vegna þeirra.


Aukaverkanir

Lyfið er eitt af svokölluðum umbrotsefnum lyfsins risperídóns. Þess vegna er ekki hægt að útiloka að aukaverkanir risperídóns eigi líka við þetta lyf.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Aukin matarlyst, þyngdaraukning          
Hraður hjartsláttur          
Höfuðverkur, sundl          
Liðverkir          
Martraðir          
Meltingartruflanir, hægðatregða          
Mikill hiti, vöðvastirðleiki og ójafnvægi      
Munnþurrkur          
Ristruflun og brjóstastækkun hjá körlum          
Svefnhöfgi, slæving, skjálfti, kyrrðaróþol          
Svimi þegar staðið er upp          
Sýking í efri öndunarvegi          
Uppköst, kviðverkir          
Útbrot, kláði          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      
Yfirlið, flogakrampar        
Æsingur, ógleði          
Þreyta, þróttleysi          
Bakverkur, verkur í útlim          

Milliverkanir

Lyfið skal nota með varúð samhliða öðrum lyfjum sem hafa sambærileg áhrif í heila, t.d. kvíðastillandi lyfjum, flestum geðrofslyfjum, svefnlyfjum, ópíötum, andhistamínum sem og áfengi. Ásamt því skal gæta varúðar þegar lyfið er notað samhliða öðrum lyfjum sem lækka blóðþrýsting því blóðþrýstingslækkun er algeng aukaverkun lyfsins. Einnig er mælt með að varúðar sé gætt ef lyfið er notað samhliða lyfjum sem lækka krampaþröskuld t.d. flogaveikilyf. Jóhannesarjurt getur hugsanlega haft áhrif á verkun lyfsins.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
 • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
 • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
 • þú sért með skerta lifrar- eða nýrnastarfsemi
 • þú sért með sykursýki
 • þú takir einhver önnur lyf
 • þú sért með flogaveiki eða hafir fengið flog
 • þú sért með meltingarfærasjúkdóm
 • þú sért með hjarta- eða æðasjúkdóm eða fjölskyldusögu um slíkt
 • þú sért með parkinsonsveiki eða vitglöp (Alzheimer)
 • þú sért með sjúkdóma sem hafa niðurgang í för með sér
 • þú hafir einhvern tíma verið með óeðlilegar hreyfingar tungu eða í andliti

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum. Ekki skal nota lyfið nema brýna nauðsyn beri til.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk og getur haft áhrif á barnið.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 18 ára.

Eldra fólk:
Venjulegar skammatastærðir.

Akstur:
Lyfið getur valdið sjóntruflunum og skert aksturshæfni. Ekki skal aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Ekki neyta áfengis meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.