Daktacort

Sveppalyf við húðsjúkdómum | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt. Heimilt er að selja takmarkað magn af lyfinu í lausasölu

Virkt innihaldsefni: Hýdrókortisón_ Míkónazól_

Markaðsleyfishafi: McNeil Sweden | Skráð: 1. apríl, 1986

Daktacort inniheldur tvö virk efni, míkónazól og hýdrókortisón. Míkónazól hefur sveppadrepandi áhrif. Það vinnur á margar sveppategundir sem er algengt að valdi sýkingum og lyfið er borið staðbundið á húð. Hýdrókortisón er sterahormón, notað staðbundið, og til að draga úr bólgum, kláða og ofnæmiseinkennum. Lyfið bælir myndun á efnum sem framkalla bólgur og virkja ónæmiskerfið. Daktacort hentar þess vegna vel þegar sveppasýkingin veldur ákafri ertingu í húð.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Útvortis krem.

Venjulegar skammtastærðir:
Borið á í þunnu lagi á sýkt húðsvæði 1-2svar á dag. Til að fyrirbyggja endursýkingu þarf að halda meðferð áfram í 1-2 vikur eftir að einkenni sýkingar eru horfin.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Misjafnt eftir ástandi sjúklings, staðsetningu sýkingarinnar og næmi sveppa fyrir lyfinu.

Verkunartími:
Misjafn eftir ástandi sjúklings.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum á köldum stað (2-8°C) þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Notaðu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að nota lyfið eins og venjulega. Ekki nota tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Notaðu lyfið jafn lengi og læknir segir fyrir um. Æskilegt er að nota lyfið í minnst 1 viku eftir að öll einkenni sýkingar eru horfin. Ef notkun lyfsins er hætt of snemma aukast líkur á að sýkingin nái sér á strik aftur.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulegir ættu ekki að skapa vanda. Ef notaðir eru mjög stórir skammtar eða vart verður við óvenjuleg einkenni skal strax hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Lyfið skal einungis nota í skamman tíma. Hýdrókortisón getur valdið húðþynningu ef það er notað útvortis í langan tíma.


Aukaverkanir

Eins og almennt gildir um lausasölulyf eru aukaverkanir sjaldgæfar þegar farið er eftir reglum um notkun og venjulegar skammtastærðir eru notaðar.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Útbrot og mikill kláði          

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með hlaupabólu

Meðganga:
Engin þekkt áhætta er af notkun lyfsins á meðgöngu. Ekki nota nein lyf á fyrstu 3 mánuðum meðgöngu nema í samráði við lækni.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk en í venjulegum skömmtum er ólíklegt að það hafi áhrif á barnið.

Börn:
Venjulegar skammtastærðir.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Áfengi hefur ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.